siema, mam klasę główna main oraz klasę z której main ma pobierać dane czyli w tej drugiej użytkownik podaje coś w konsoli przez Scanner do zmiennej 'a'.

PROBLEM:
nie mogę utworzyć Scannera bez public void, ale tworząc public void klasa druga nie jest widoczna w klasie main

jak to obejść?

program ma pobierać od użytkownika liczbę