Wiecie jak napisać w vba selekcję wybranych obiektów (z ifem), następnie te wybrane obiekty łączyłby np. splajnem?