Witam,
proszę o pomoc.

Jak dokonać konwersji danych w tablicy int na np. String?

Mam tablicę 10x20 (iterowana wewnętrznie po i oraz j)i każda komórka zawiera indeks j+1 - generalnie tablica ta symuluje układ siedzeń w kinie więc każda komórka to jedno siedzenie numerowane od 1 do 20.

I teraz jak konwertować dane z int na String tak, by można było w pojedynczej komórce zapisać "X"?

Czy zastosować w tym przypadku metodę toString()? A jeżeli tak to jak bo jeżeli dokonam samej konwersji przypisanej wartości j+1 to mam błąd konwersji na wyjściu.

void seatScheme(int r, int m) {

    // r - ilość rzędów
    // m - ilość miejsc

    String[][] siedzenie = new String[r][m];

    //Tworzenie schematu siedzeń
    for(int i = 0; i < siedzenie.length; i++){
      System.out.printf("%02d", i+1); 
      //System.out.printf("%02d", Integer.toString(i+1));   //numeracja rzędów w formie dwucyfrowej
      System.out.print(" ");

      //Generowanie rzędów siedzeń          - ZAMIENIĆ POTEM NA FOREACH
      for(int j = 0; j < siedzenie[i].length; j++){
        siedzenie[i][j] = j+1;                  //numeracja siedzeń;
        //siedzenie[i][j] = Integer.toString(j+1);
        System.out.print("|");                 //linia oddzielająca siedzenia
        System.out.printf("%02d", siedzenie[i][j]); //numeracja siedzeń w formie dwucyfrowej
      }
      System.out.println("|");                 //linia kończąca rząd - czysto estetyczne
  }
  }