Piszę sobie prostego cruda (spring boot, spring data, thymyleaf) i jestem na etapie że rekordy do bazy danych się dodają ale mam problem z wyciągnięciem ich do tabelki w html'u.

BookController

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

import java.util.List;

@Controller
public class BookController {
  private BookRepository bookRepository;

  @Autowired
  public BookController(BookRepository bookRepository) {
    this.bookRepository = bookRepository;
  }

  @PostMapping("/add")
  public String saveBook(@ModelAttribute Book book) {
    bookRepository.save(book);
    return "redirect:/";
  }

  @GetMapping("/show")
  public String showall(Model model) {
    List<Book> allBooks = bookRepository.findAll();
    model.addAttribute("allBooks", allBooks);
    return "showall";
  }
}

ShowAllController

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class ShowAllController {
  @GetMapping("/showall")
  public String showall() {
    return "showall";
  }
}

showall.html

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>All results</title>
</head>
<body>
 <h1>Books:</h1>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Isbn</th>
      <th>Title</th>
      <th>Author</th>
      <th>Publisher</th>
      <th>Release year</th>
    </tr>
    <tr th:each="book: ${allBooks}">
      <td th:number="${book.isbn}"/>
      <td th:text="${book.title}"/>
      <td th:text="${book.author}"/>
      <td th:text="${book.publisher}"/>
      <td th:number="${book.releaseYear}"/>
    </tr>
  </table>
 <a th:href="@{/add}">Add book</a>
</body>
</html>

Gdzieś tu jest problem z listą?

Update:
Problem rozwiązany:

show.html

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>All results</title>
</head>
<body>
<div th:if="${!#lists.isEmpty(allBooks)}">
  <h1>All registered books:</h1>
   <table border="1">
     <tr>
       <th>Id</th>
       <th>Isbn</th>
       <th>Title</th>
       <th>Author</th>
       <th>Publisher</th>
       <th>Release year</th>
     </tr>
     <tr th:each="book : ${allBooks}" th:object="${Book}">
       <td th:text="${book.id}">id</td>
       <td th:text="${book.isbn}">isbn</td>
       <td th:text="${book.title}">Tytuł</td>
       <td th:text="${book.author}">Autor</td>
       <td th:text="${book.publisher}">Wydawca</td>
       <td th:text="${book.releaseYear}">Rok wydania</td>
     </tr>
   </table>
</div>
   <div th:if="${#lists.isEmpty(allBooks)}">
     <h1>Brak książek w bazie.(</h1>
   </div>
<a th:href="@{/add}">Add book</a><br>
<a th:href="@{/show}">Show all books</a><br>
<a th:href="@{/update}">Update books</a><br>
<a th:href="@{/delete}">Delete book/books</a><br>
</body>
</html>

BookController


import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

import java.util.List;

@Controller
public class BookController {

  private BookRepository bookRepository;

  @Autowired
  public BookController(BookRepository bookRepository) {
    this.bookRepository = bookRepository;
  }

  @GetMapping("/")
  public String index() {
    return "index";
  }

  @PostMapping("/add")
  public String saveBook(Book book) {
    bookRepository.save(book);
    return "add";
  }

  @GetMapping("/show")
  public String showall(Model model) {
    List<Book> allBooks = bookRepository.findAll();
    model.addAttribute("allBooks", allBooks);
    return "show";
  }

  @PostMapping("/update")
  public String update(Book book, Long id) {
    Book bookToUpdate = bookRepository.getOne(id);
    bookToUpdate.setIsbn(book.getIsbn());
    bookToUpdate.setTitle(book.getTitle());
    bookToUpdate.setAuthor(book.getAuthor());
    bookToUpdate.setPublisher(book.getPublisher());
    bookToUpdate.setReleaseYear(book.getReleaseYear());
    bookRepository.save(bookToUpdate);
    return "redirect:/";

  }

  @PostMapping("/delete")
  public String deleteBook() {
    bookRepository.deleteAll();
    return "delete";
  }

}```