Error cannot read property "length" of undefined

0
var budgetController = (function(){
  var Expense = function(id,description,value){
    this.id = id;
    this.description = description;
    this.value = value;

  };

  var Income = function(id,description,value){
    this.id = id;
    this.description = description;
    this.value = value;

  };
  var allExpenses = [];
  var allIncomes = [];
  var totalExpenses = 0;
  var data = {
    allItems: {
      exp: [],
      inc: []
    },
    totals: {
      exp: 0,
      inc: 0

    }

  };
  return {
    addItem: function(type, des, val) {
      var newItem, ID;

      //[1 2 3 4 5], next ID = 6
      //[1 2 4 6 8], next ID = 9
      // ID = last ID + 1

      // Create new ID
      if (data.allItems[type].length > 0) {
        ID = data.allItems[type][data.allItems[type].length - 1].id + 1;
      } else {
        ID = 0;
      }

      // Create new item based on 'inc' or 'exp' type
      if (type === 'exp') {
        newItem = new Expense(ID, des, val);
      } else if (type === 'inc') {
        newItem = new Income(ID, des, val);
      }

      // Push it into our data structure
      data.allItems[type].push(newItem);

      // Return the new element
      return newItem;
    },
    testing: function() {
      console.log(data);
    }

  };
})();

var UIController = (function(){
  var Domstrings = {

    inputType: '.add__type',
    inputDescription: '.add__description',
    inputValue:'.add__value',
    inputButton:'.add__btn'
  };
  return {
    getInput: function(){
      return {
        type: document.querySelector(Domstrings.inputType).value,
        description: document.querySelector(Domstrings.inputDescription).value,
        value: document.querySelector(Domstrings.inputValue).value,
        //btn: document.querySelector(Domstrings.inputButton)
      };
    },
    getDOMstring: function(){
      return Domstrings;

    }
  };

})();

var controller = (function(budgetCtrl,UICtrl){
  var setupEventListeners = function(){
    var input = UICtrl.getInput();
    document.querySelector(DOM.inputButton).addEventListener('click',ctrlAddItem);
    document.addEventListener('keypress',function(event){
    if (event.keyCode===13)
    {
      ctrlAddItem();
    }

  });

  };
  var DOM = UICtrl.getDOMstring();
  var ctrlAddItem = function(){
    var input, newItem;
    //wypelnienie inputów
    input = UICtrl.getInput();
    //dodanie itemow do controlera
    newItem = budgetCtrl.addItem(input.type, input.description,input.value);
    //dodanie item do UI
    //calculate budget 
    //display budget on ui
    //console.log(input);
  };

  /*var z = budgetCtrl.publicTest(5);
  return {
    anotherPublic:function(){
      console.log(z);

    }

  }*/

  return {
    init:function(){

      console.log('Wystartowano');
      setupEventListeners();
    }

  };

})(budgetController,UIController);
controller.init();

Nie rozumiem, czemu parser przy linii:

  if (data.allItems[type].length > 0) {

Wypisuje mi błąd jak w temacie...??

0

Zatem najwyraźniej data.allItems[type] jest undefined - komputer nie próbuje Cię oszukać ;-p

Odpal sobie debugger i zobacz, co się tam kryje.

0

Mamy XXI wiek - nie stosuj dupa debugging, tylko odpal rzeczywisty debugger ;-)
Poczytaj o instrukcji debugger;.

0
 1. Doszedłem, że w kodzie miałem dobrze, ale w html się walnąłem.
 2. Debugger - oczywiście doczytam.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0