WItam.

Czy można pominąć plik LICENSE i umieścić licencje w README? Można tak ustawić, aby github wykrywał?