Relacja manyToMany – podczas dodania do bazy występuje błąd

2018-05-11 08:46
0

Witam,
mam stworzony związek manyToMany, ale podczas dodania do bazy występuje błąd. Jak dodaje indywidualne elementy do jednej tabeli i do drugiej to wszystko działa, Jedynie nie działa związek po dodaniu kodu sql, który ma dodać elementy mimo że tabela łącząca powstała.
to jest kod relacji pierwszej encji:

@ManyToMany(mappedBy = "people")
  private Set<Team> teams = new HashSet<Team>();

to jest kod relacji drugiej encji:

  @ManyToMany(cascade = CascadeType.MERGE)
  @JoinTable(name = "persons_teams",
      joinColumns = @JoinColumn(name = "team_id"),
      inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "person_id"))
  private Set<Person> people = new HashSet<>();

I dzięki temu tworzy się tabela.

Mam utowrzonych kilka personów i teamów, ale jak dodaję taki kod do pliku sql

INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3)

To niestety pojawia się problem podczas kompilacji:

Error starting ApplicationContext. To display the conditions report re-run your application with 'debug' enabled.
2018-05-11 08:35:31.099 ERROR 8436 --- [ restartedMain] o.s.boot.SpringApplication        : Application run failed

org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'personRestController' defined in file [C:\Projekt\crew\crew-core\target\classes\com\softwaremind\crew\people\controller\PersonRestController.class]: Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'personService' defined in file [C:\Projekt\crew\crew-core\target\classes\com\softwaremind\crew\people\service\PersonService.class]: Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'personRepository': Cannot create inner bean '(inner bean)#3e0faf4a' of type [org.springframework.orm.jpa.SharedEntityManagerCreator] while setting bean property 'entityManager'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name '(inner bean)#3e0faf4a': Cannot resolve reference to bean 'entityManagerFactory' while setting constructor argument; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory': Post-processing of FactoryBean's singleton object failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:729) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.autowireConstructor(ConstructorResolver.java:192) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.autowireConstructor(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1270) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1127) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:541) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:501) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:317) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:228) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:315) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:760) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:869) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:550) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.boot.web.servlet.context.ServletWebServerApplicationContext.refresh(ServletWebServerApplicationContext.java:140) ~[spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:759) [spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:395) [spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:327) [spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1255) [spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1243) [spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at com.softwaremind.crew.CrewApplication.main(CrewApplication.java:17) [classes/:na]
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_162]
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_162]
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_162]
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_162]
  at org.springframework.boot.devtools.restart.RestartLauncher.run(RestartLauncher.java:49) [spring-boot-devtools-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
Caused by: org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'personService' defined in file [C:\Projekt\crew\crew-core\target\classes\com\softwaremind\crew\people\service\PersonService.class]: Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'personRepository': Cannot create inner bean '(inner bean)#3e0faf4a' of type [org.springframework.orm.jpa.SharedEntityManagerCreator] while setting bean property 'entityManager'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name '(inner bean)#3e0faf4a': Cannot resolve reference to bean 'entityManagerFactory' while setting constructor argument; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory': Post-processing of FactoryBean's singleton object failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:729) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.autowireConstructor(ConstructorResolver.java:192) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.autowireConstructor(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1270) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1127) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:541) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:501) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:317) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:228) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:315) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:251) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1138) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1065) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.resolveAutowiredArgument(ConstructorResolver.java:815) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:721) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 24 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'personRepository': Cannot create inner bean '(inner bean)#3e0faf4a' of type [org.springframework.orm.jpa.SharedEntityManagerCreator] while setting bean property 'entityManager'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name '(inner bean)#3e0faf4a': Cannot resolve reference to bean 'entityManagerFactory' while setting constructor argument; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory': Post-processing of FactoryBean's singleton object failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveInnerBean(BeanDefinitionValueResolver.java:327) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIfNecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:131) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyPropertyValues(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1605) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1357) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:578) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:501) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:317) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:228) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:315) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:251) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1138) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1065) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.resolveAutowiredArgument(ConstructorResolver.java:815) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:721) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 38 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name '(inner bean)#3e0faf4a': Cannot resolve reference to bean 'entityManagerFactory' while setting constructor argument; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory': Post-processing of FactoryBean's singleton object failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:378) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIfNecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:110) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.resolveConstructorArguments(ConstructorResolver.java:622) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:440) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateUsingFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1250) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1099) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:541) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:501) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveInnerBean(BeanDefinitionValueResolver.java:312) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 52 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory': Post-processing of FactoryBean's singleton object failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.beans.factory.support.FactoryBeanRegistrySupport.getObjectFromFactoryBean(FactoryBeanRegistrySupport.java:114) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getObjectForBeanInstance(AbstractBeanFactory.java:1645) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.getObjectForBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1178) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:257) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:367) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 60 common frames omitted
Caused by: org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptUtils.executeSqlScript(ScriptUtils.java:494) ~[spring-jdbc-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.jdbc.datasource.init.ResourceDatabasePopulator.populate(ResourceDatabasePopulator.java:240) ~[spring-jdbc-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.jdbc.datasource.init.DatabasePopulatorUtils.execute(DatabasePopulatorUtils.java:48) ~[spring-jdbc-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializer.runScripts(DataSourceInitializer.java:210) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializer.initSchema(DataSourceInitializer.java:123) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializerInvoker.onApplicationEvent(DataSourceInitializerInvoker.java:93) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializerInvoker.onApplicationEvent(DataSourceInitializerInvoker.java:37) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.doInvokeListener(SimpleApplicationEventMulticaster.java:172) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.invokeListener(SimpleApplicationEventMulticaster.java:165) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.multicastEvent(SimpleApplicationEventMulticaster.java:139) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.publishEvent(AbstractApplicationContext.java:400) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.publishEvent(AbstractApplicationContext.java:354) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.DataSourceInitializedPublisher.publishEventIfRequired(DataSourceInitializedPublisher.java:79) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.DataSourceInitializedPublisher.postProcessAfterInitialization(DataSourceInitializedPublisher.java:70) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyBeanPostProcessorsAfterInitialization(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:437) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.postProcessObjectFromFactoryBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1844) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.FactoryBeanRegistrySupport.getObjectFromFactoryBean(FactoryBeanRegistrySupport.java:111) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 65 common frames omitted
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:357) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:179) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:155) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.message.DbException.getSyntaxError(DbException.java:203) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.command.Parser.getSyntaxError(Parser.java:548) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.command.Parser.prepareCommand(Parser.java:281) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.engine.Session.prepareLocal(Session.java:611) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.engine.Session.prepareCommand(Session.java:549) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.jdbc.JdbcConnection.prepareCommand(JdbcConnection.java:1247) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.jdbc.JdbcStatement.executeInternal(JdbcStatement.java:217) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.jdbc.JdbcStatement.execute(JdbcStatement.java:205) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at com.zaxxer.hikari.pool.ProxyStatement.execute(ProxyStatement.java:95) ~[HikariCP-2.7.8.jar:na]
  at com.zaxxer.hikari.pool.HikariProxyStatement.execute(HikariProxyStatement.java) ~[HikariCP-2.7.8.jar:na]
  at org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptUtils.executeSqlScript(ScriptUtils.java:473) ~[spring-jdbc-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 81 common frames omitted

Process finished with exit code 0
edytowany 3x, ostatnio: furious programming, 2018-05-11 15:15
Relacja jest synonimem słowa tabela (patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_relacyjny). To, o czym mówisz, nazywa się związek. - Patryk27 2018-05-11 09:06
Ale tabela się tworzy, tylko elementy nie są do niej dodawane - rdunia87 2018-05-11 09:10
Chodzi mi tylko o Twoje nazewnictwo. Związek błędnie nazywasz relacją. - Patryk27 2018-05-11 09:10
ok poprawione dzięki - rdunia87 2018-05-11 09:12

Pozostało 580 znaków

2018-05-11 12:39
0

Jednym z problemów mogło być to że do utworzonych setów nie stworzyłam getterów i setterów. Po dodaniu tych elementów niestety nie kompiluje się kod dalej ale pojawia się inny błąd :

Error starting ApplicationContext. To display the conditions report re-run your application with 'debug' enabled.
2018-05-11 12:32:01.852 ERROR 7200 --- [ restartedMain] o.s.boot.SpringApplication        : Application run failed

org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'personRestController' defined in file [C:\Projekt\crew\crew-core\target\classes\com\softwaremind\crew\people\controller\PersonRestController.class]: Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'personService' defined in file [C:\Projekt\crew\crew-core\target\classes\com\softwaremind\crew\people\service\PersonService.class]: Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'personRepository': Cannot create inner bean '(inner bean)#35ce64c0' of type [org.springframework.orm.jpa.SharedEntityManagerCreator] while setting bean property 'entityManager'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name '(inner bean)#35ce64c0': Cannot resolve reference to bean 'entityManagerFactory' while setting constructor argument; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory': Post-processing of FactoryBean's singleton object failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:729) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.autowireConstructor(ConstructorResolver.java:192) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.autowireConstructor(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1270) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1127) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:541) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:501) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:317) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:228) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:315) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:760) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:869) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:550) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.boot.web.servlet.context.ServletWebServerApplicationContext.refresh(ServletWebServerApplicationContext.java:140) ~[spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:759) [spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:395) [spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:327) [spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1255) [spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1243) [spring-boot-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at com.softwaremind.crew.CrewApplication.main(CrewApplication.java:17) [classes/:na]
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_162]
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_162]
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_162]
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_162]
  at org.springframework.boot.devtools.restart.RestartLauncher.run(RestartLauncher.java:49) [spring-boot-devtools-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
Caused by: org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'personService' defined in file [C:\Projekt\crew\crew-core\target\classes\com\softwaremind\crew\people\service\PersonService.class]: Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'personRepository': Cannot create inner bean '(inner bean)#35ce64c0' of type [org.springframework.orm.jpa.SharedEntityManagerCreator] while setting bean property 'entityManager'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name '(inner bean)#35ce64c0': Cannot resolve reference to bean 'entityManagerFactory' while setting constructor argument; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory': Post-processing of FactoryBean's singleton object failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:729) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.autowireConstructor(ConstructorResolver.java:192) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.autowireConstructor(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1270) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1127) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:541) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:501) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:317) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:228) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:315) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:251) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1138) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1065) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.resolveAutowiredArgument(ConstructorResolver.java:815) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:721) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 24 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'personRepository': Cannot create inner bean '(inner bean)#35ce64c0' of type [org.springframework.orm.jpa.SharedEntityManagerCreator] while setting bean property 'entityManager'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name '(inner bean)#35ce64c0': Cannot resolve reference to bean 'entityManagerFactory' while setting constructor argument; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory': Post-processing of FactoryBean's singleton object failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveInnerBean(BeanDefinitionValueResolver.java:327) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIfNecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:131) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyPropertyValues(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1605) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1357) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:578) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:501) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:317) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:228) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:315) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:251) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1138) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1065) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.resolveAutowiredArgument(ConstructorResolver.java:815) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.createArgumentArray(ConstructorResolver.java:721) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 38 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name '(inner bean)#35ce64c0': Cannot resolve reference to bean 'entityManagerFactory' while setting constructor argument; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory': Post-processing of FactoryBean's singleton object failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:378) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIfNecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:110) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.resolveConstructorArguments(ConstructorResolver.java:622) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.ConstructorResolver.instantiateUsingFactoryMethod(ConstructorResolver.java:440) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateUsingFactoryMethod(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1250) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1099) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:541) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:501) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveInnerBean(BeanDefinitionValueResolver.java:312) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 52 common frames omitted
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory': Post-processing of FactoryBean's singleton object failed; nested exception is org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.beans.factory.support.FactoryBeanRegistrySupport.getObjectFromFactoryBean(FactoryBeanRegistrySupport.java:114) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getObjectForBeanInstance(AbstractBeanFactory.java:1645) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.getObjectForBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1178) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:257) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:199) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:367) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 60 common frames omitted
Caused by: org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptStatementFailedException: Failed to execute SQL script statement #5 of URL [file:/C:/Projekt/crew/crew-core/target/classes/data.sql]: INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) ; nested exception is org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptUtils.executeSqlScript(ScriptUtils.java:494) ~[spring-jdbc-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.jdbc.datasource.init.ResourceDatabasePopulator.populate(ResourceDatabasePopulator.java:240) ~[spring-jdbc-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.jdbc.datasource.init.DatabasePopulatorUtils.execute(DatabasePopulatorUtils.java:48) ~[spring-jdbc-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializer.runScripts(DataSourceInitializer.java:210) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializer.initSchema(DataSourceInitializer.java:123) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializerInvoker.onApplicationEvent(DataSourceInitializerInvoker.java:93) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceInitializerInvoker.onApplicationEvent(DataSourceInitializerInvoker.java:37) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.doInvokeListener(SimpleApplicationEventMulticaster.java:172) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.invokeListener(SimpleApplicationEventMulticaster.java:165) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.multicastEvent(SimpleApplicationEventMulticaster.java:139) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.publishEvent(AbstractApplicationContext.java:400) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.publishEvent(AbstractApplicationContext.java:354) ~[spring-context-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.DataSourceInitializedPublisher.publishEventIfRequired(DataSourceInitializedPublisher.java:79) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.DataSourceInitializedPublisher.postProcessAfterInitialization(DataSourceInitializedPublisher.java:70) ~[spring-boot-autoconfigure-2.0.1.RELEASE.jar:2.0.1.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyBeanPostProcessorsAfterInitialization(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:437) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.postProcessObjectFromFactoryBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1844) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  at org.springframework.beans.factory.support.FactoryBeanRegistrySupport.getObjectFromFactoryBean(FactoryBeanRegistrySupport.java:111) ~[spring-beans-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 65 common frames omitted
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Błąd składniowy w wyrażeniu SQL "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "
Syntax error in SQL statement "INSERT INTO TEAM (ID ,NAME,DESCRIPTION,CREATED_ON,MODIFIED_ON) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',PARSEDATETIME('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),NULL) INSERT[*] INTO PERSONS_TEAMS(TEAM_ID, PERSON_ID) VALUES (1,3) "; SQL statement:
INSERT INTO Team (id ,name,description,created_on,modified_on) VALUES (1,'Apacze','grupa programistow',parsedatetime('17-09-2012 18:47:52.69', 'dd-MM-yyyy hh:mm:ss.SS'),null) INSERT INTO Persons_Teams(team_id, person_id) VALUES (1,3) [42000-197]
  at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:357) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:179) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:155) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.message.DbException.getSyntaxError(DbException.java:203) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.command.Parser.getSyntaxError(Parser.java:548) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.command.Parser.prepareCommand(Parser.java:281) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.engine.Session.prepareLocal(Session.java:611) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.engine.Session.prepareCommand(Session.java:549) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.jdbc.JdbcConnection.prepareCommand(JdbcConnection.java:1247) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.jdbc.JdbcStatement.executeInternal(JdbcStatement.java:217) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at org.h2.jdbc.JdbcStatement.execute(JdbcStatement.java:205) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
  at com.zaxxer.hikari.pool.ProxyStatement.execute(ProxyStatement.java:95) ~[HikariCP-2.7.8.jar:na]
  at com.zaxxer.hikari.pool.HikariProxyStatement.execute(HikariProxyStatement.java) ~[HikariCP-2.7.8.jar:na]
  at org.springframework.jdbc.datasource.init.ScriptUtils.executeSqlScript(ScriptUtils.java:473) ~[spring-jdbc-5.0.5.RELEASE.jar:5.0.5.RELEASE]
  ... 81 common frames omitted

Process finished with exit code 0

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0