Witam.
Mam problem, gdyż zastawiam się jak się dostać do tabeli Product na podstawie vendorName.

Potrzebuję zwrócić listę produktów dla podanego dostawcy.

Pomysł miałem taki :
1) Wyszukuje BusinessEntityID na podstawie vendorName
2) Potem biorę listę ProductID (ProductVendor,BusinessEntityID == Vendor.BusinessEntityID ) zakładam, że takich produktów jest kilka.
3) Biorę listę Productów na podstawie ProductVendor.ProductID == Product.ProductID.

Tutaj mój kod (nie kompiluje się) :

    public static List<Product> GetProductsByVendorName(string vendorName)
    {
      using (DataClasses1DataContext dc = new DataClasses1DataContext())
      {
        int vendorID = (from v in dc.Vendor
                where v.Name == vendorName
                select v.BusinessEntityID).ToList()[0];

        List<int> productID = (from p in dc.ProductVendor
                 where p.BusinessEntityID == vendorID
                 select p.ProductID).ToList();

        // nie wiem jak porównać każdy produkt z każda pozycją z listy productID
          List<Product> list = (from p in dc.Product
                     where p.ProductID == productID
                     select p).

        return list;
      }
    }