Wyszukiwanie największej liczby względnie pierwszej w pliku tekstowym

0

w liczby.txt znajduję się 200 różnych liczb całkowitych <2, 1.000.000>, każda w osobnym wierszu
Polecenie jest takie: Znajdź największą liczbę w pliku, która jest względnie pierwsza ze wszystkimi pozostałymi,
czyli taką, która z żadną z pozostałych liczb nie ma wspólnego dzielnika innego niż 1.

int nwd(int x, int y) //algorytm euklidesa
{
  if (x < y)
    return nwd(y,x);
  if (y == 0)
    return x;
  return nwd(y,x%y);
}
int main()
{
  ifstream in("liczby.txt");
  ofstream out("wyniki.txt",fstream::app);
  int liczby[200];
  for(int i=0; i<200; i++)
  {
    int a;
    in >> liczby[i];
  }
  int najwieksza = 0;
  for(int i=0; i<200; i++)
  {
    bool ok = true;
    for(int j=0; j<200; j++)
      if (i != j && nwd(liczby[i],liczby[j])>1) //******** warunek i!=j ??
        ok = false;
    if (ok && liczby[i] > najwieksza)
      najwieksza = liczby[i];
  }
  out << "Najwieksza wzglednie pierwsza: " << najwieksza << endl;
}

Moje pytanie jest takie: Dlaczego konieczny jest warunek i!=j ?
Jeżeli to będzie ta sama liczba, to i tak jej nwd jest większy od 1, w konsekwencji otrzymamy ok=false.
Jest on niezbędny, gdyż w przeciwnym razie wychodzi inny wynik.

0

Nie jest konieczny, ale zwiększa czytelność kodu (kiepskie wytłumaczenie) oraz delikatnie poprawia efektywność.

0

Bez tego warunku program podaje błędny wynik

1

Jeśli nie Dasz tego warunku, to ok będzie miało zawsze, po obiegu pętli wewnętrznej, wartość false - bo gcd(n, n) = n > 1, więc, dalej, warunek w kolejnym if - ie, (tym w pętli zewnetrznej) zawsze będzie false, czyli ten algorytm nic nie będzie robił.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0