Jak podmienić wartość w GRID?

0

To mój pierwszy program w GTK+ i nie do końca rozumiem jak działa :D
Działać działa, ale sypie takimi błędami:

gtk_grid_attach: assertion '_gtk_widget_get_parent (child) == NULL' failed

Jak to poprawić? Brzydki kod, ostrzegam wrażliwych! :P

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <gtk/gtk.h>
#include <stdbool.h>

int *n;
int *tab;
gchar **values;
GtkWidget **label;
GtkWidget *table;

bool next_perm(int n, int p[]) {
  if(n==1) {
    return false;
  }
  int pozycja=0;
  for(int i=0; i<n; i++)
    if(p[i]==n) {
      pozycja=i;
      break;
    }
  if(pozycja<n-1) {
    int tymcz=p[pozycja];
    p[pozycja]=p[pozycja+1];
    p[pozycja+1]=tymcz;
    return true;
  }
  else {
    if(!next_perm(n-1, p)) {
      return false;
    }
    for(int i=n-1; i>0; i--) {
      p[i]=p[i-1];
    }
    p[0]=n;
    return true;
  }
}

void switchperm() {
  int b=*n;
  next_perm(b*b, tab);
  for(int i=0; i<b*b; i++) {
    values[i]=g_strdup_printf("%d", tab[i]);
  }
  int pos=0;
  for (int i=0; i<b; i++) {
    for (int j=0; j<b; j++) {
      gtk_label_set_text(GTK_LABEL(label[pos]), values[pos]);
      gtk_grid_attach(GTK_GRID(table), label[pos], j, i, 1, 1);
      pos++;
    }
  }
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  int x=3;
  n=&x;
  GtkWidget *window;
  GtkWidget *tittle;
  GtkWidget *button;
  GtkWidget *box;

  tab=malloc(sizeof(int) * (x*x));
  values=malloc(sizeof(gchar*) * (x*x));
  label=malloc(sizeof(GtkWidget*) * (x*x));
  table=malloc(sizeof(GtkWidget) * (x*x));

  for(int i=0; i<x*x; i++) {
    tab[i]=(x*x)-i;
    values[i] = g_strdup_printf("%d", tab[i]);
  }

  gtk_init(&argc, &argv);

  window=gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Permutacje");

  gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 10);

  table = gtk_grid_new();
  gtk_grid_set_row_spacing(GTK_GRID(table), 15);
  gtk_grid_set_row_homogeneous(GTK_GRID(table), TRUE);
  gtk_grid_set_column_spacing(GTK_GRID(table), 15);
  gtk_grid_set_column_homogeneous(GTK_GRID(table), TRUE);

  int pos = 0;

  for (int i=0; i<x; i++) {
    for (int j=0; j<x; j++) {
      label[pos] = gtk_label_new(values[pos]);
      gtk_grid_attach(GTK_GRID(table), label[pos], j, i, 1, 1);
      pos++;
    }
  }

  button=gtk_button_new_with_label("Następna permutacja");
  g_signal_connect(button, "clicked", G_CALLBACK(switchperm), NULL);

  g_signal_connect(G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), (gpointer)window);

  box=gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_VERTICAL, 15);

  tittle=gtk_label_new("Generator permutacji");

  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box), tittle, 0, 0, 0);
  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box), table, 0, 0, 0);
  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box), button, 0, 0, 0);

  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), box);
  gtk_widget_show_all(window);
  gtk_main();

  return 0;
}
0

Wywaliłem z funkcji "switchperm" linijkę

gtk_grid_attach(GTK_GRID(table), label[pos], j, i, 1, 1);

wydaje się, że teraz jest wszystko dobrze. Wcześniej myślałem, że ta linijka jest potrzebna żeby "zaktualizować" informacje :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0