Częstość występowania poszczególnych znaków w łańcuchu

0

Napisz program w c# analizujący częstość występowania poszczególnych znaków w łańcuchu znaków wprowadzonym przez użytkownika. Np. dla wprowadzonego tekstu „abrakadabra” program powinien wyświetlić informacje: a – 5, b – 2, r – 2, k – 1, d – 1.

Proszę o pomoc, bo nie wiem jak się za to zabrać

1

Coś takiego?

using System;
using System.Text;


public class Test
{
  public static void Main()
  {
    string input = "Abrakadabra";
    string output = CountAllChars(input);
    Console.WriteLine(output);
    Console.ReadLine();
  }


  static string CountAllChars(string s)
  {
    if (s == null) return null;
    if (s == "") return "";
    s = s.ToLower();
    char[] chars = s.ToCharArray();
    Array.Sort(chars);
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < chars.Length; i++)
    {
     if (chars[i] < 'a' || chars[i] > 'z') continue;
     if (sb.Length == 0)
     {
       sb = sb.Append(chars[i]);
       count = 1;
     }
     else if (chars[i] == chars[i-1])
     {
       count++;
     }
     else
     {
       sb = sb.Append(count.ToString());
       sb = sb.Append(chars[i]);
       count = 1;
     }
    }
    sb = sb.Append(count.ToString());
    return sb.ToString();
  }
}
0

szczerze mówiąc to widzę tu same nieznane słowa, których jeszcze nie mieliśmy na studiach

1

Możesz po prostu sprawdzać każdą kolejną literę czy jest a, czy b itd. i zliczać ich występowanie.

4

Albo jeszcze ładniej - słownikiem:

static string CharCount(string word)
{
  word = word.ToLower(); // Zmień wszystkie litery na małe
  var charCount = new Dictionary<char, int>();

  // Dla każdego znaku w string'u
  foreach(char character in word)
  {
    if(charCount.ContainsKey(character))
    {
      // Jeżeli w słowniku jest już wpisany znak
      // Zinkrementuj ilość wystąpień o 1
      charCount[character]++;
    }
    else
    {
      // W przeciwnym wypadku dodaj znak
      // oraz ustaw ilość wystąpień jako 1
      charCount[character] = 1;
    }
  }

  // Konwertowanie słownika na 1 string z wystąpeniami
  string countAsString = "";
  foreach(var character in charCount)
  {
    countAsString += character.Key + "-" + character.Value + " ";
  }
  countAsString.TrimEnd(' '); // Usuń ostatnią spację
  return countAsString;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1