@Before/@BeforeClass po użyciu obiekty to null.

0

Witam.
Od jakiegoś czasu uczę się pisać testy w JUnit.
I niestety mam problem z poprawnym użyciem @Before i @BeforeClass

test poniżej.

package tests;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

import org.junit.Before;
import org.junit.BeforeClass;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import Implementation.Croupier;
import Implementation.Player;

public class InitTests {

  private Croupier croupier;
  private Player p1, p2;

  @BeforeClass
  public void setUp() {
    croupier = new Croupier();
    croupier.PlayersInit(5, 100);
    Player p1 = croupier.getPlayer(0);
    Player p2 = croupier.getPlayer(1);
  }

  @Test
  public void PlayerInitTest() {
    assertEquals(0, p1.getId());
    assertEquals(1, p2.getId());
  }

  /*@Test
  public void TakeSmallAndBigTests() {

    croupier.setActualPlayers();
    croupier.setSmallAndBig();
    croupier.takeFromSmallAndBig();

    assertEquals(80, p1.getCoins());
    assertEquals(90, p2.getCoins());
  }*/

}

klasa Player :

package Implementation;

import java.util.ArrayList;

public class Player {

  private ArrayList<Card> hand = new ArrayList<>();
  private int coins = 0;
  private static int playerNumber = 0;
  private int id;
  private boolean inGame = true;

  public Player(int coins) {
    this.coins = coins;
    id = ++playerNumber;
  }

  public int addCoins(int amount) {
    coins+=amount;
    return amount;
  }

  public int substractCoins(int substract) {
    coins-=substract;
    return substract;
  }

  public int getCoins() {
    return coins;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public boolean isInGame() {
    return inGame;
  }

  public void setGameStatus(boolean status) {
    if(getCoins() < 0 )
      inGame = false;
    else 
      inGame = status;
  }

  public void clearHand() {
    hand.clear();
  }

}

klasa Croupier :

package Implementation;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Collections;

import org.junit.jupiter.api.Test;

public class Croupier {

  private String name;
  private ArrayList<Card> deck = new ArrayList<>();
  private ArrayList<Player> allPlayers = new ArrayList<>();
  private ArrayList<Player> actual = new ArrayList<>();
  private int stack = 0;
  private int bigPlayerStack = 0;
  private int smallPlayerStack = 0;

  public Croupier() {
    System.out.println("tutej.");
  }

  public Croupier CroupierInit() {
    // static
    PlayersInit(5, 100);

    return new Croupier();
  }

  private void CreateDeck() {
    String[] suits = { "hearts", "spades", "diamonds", "clubs" };

    for (int i = 0; i < suits.length; i++)
      for (int j = 2; j < 15; j++)
        deck.add(new Card(j, suits[i]));

  }

  private void DeckShuffle() {
    Collections.shuffle(deck);
  }

  public boolean TurnPlayed() {
    if (!preparedGame())
      return false;

    return true;

  }

  public void StartGame() {
    preparedGame();
    System.out.println("Game ended.");
  }

  public boolean preparedGame() {
    clearTable();

    if(!setActualPlayers()) 
      return false;

    setSmallAndBig();
    takeFromSmallAndBig();
    CreateDeck();
    DeckShuffle();

    return true;
  }

  // set players who are playing
  public boolean setActualPlayers() {
    for (Player e : allPlayers)
      if (e.isInGame())
        actual.add(e);

    if (actual.size() < 2)
      return false;

    return true;
  }

  // take coisn from small and big blind
  public void takeFromSmallAndBig() {
    stack += actual.get(bigPlayerStack).substractCoins(20);
    stack += actual.get(smallPlayerStack).substractCoins(10);
  }

  // set who has small or big blind
  public void setSmallAndBig() {
    bigPlayerStack++;
    if (bigPlayerStack > actual.size())
      bigPlayerStack = 0;

    smallPlayerStack = bigPlayerStack - 1;

    if(smallPlayerStack < 0 )
      smallPlayerStack = actual.size() -1;
  }

  // clear table before game
  public void clearTable() {
    actual.clear();
    for (Player e : allPlayers)
      e.clearHand();
  }

  public void PlayersInit(int numberOfPlayers, int coins) {
    for (int i = 0; i < numberOfPlayers; i++) {
      allPlayers.add(new Player(coins));
    }
  }

  public Player getPlayer(int index) {
    return allPlayers.get(index);
  }
}

Jeżeli inicjacje przeprowadzę na początku to działa bez problemowo, ale niestety jak kombinuję z @Before to już nie działa :(
Niestety nie mam pojęcia co robię źlę. Z góry dziękuję za pomoc.

0

Problem polegał na tym, że korzystałem z mieszanych importów jedne były z JUnit 4 ( import org.junit.Before;
import org.junit.BeforeClass; ) a inne z JUnit 5 (import org.junit.jupiter.api.Test;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0