Mam formularz, na którym dodaje trochę tekstu do paru pól dodatkowo dołączam obrazek i plik wypełniony GUIDami.

Wiem jak to wysłać na serwer ale szukam dobrej praktyki.

  1. HttpContext.Current.Request.Form["property"] i czytam wszystkie pola wysłane z frontu. Dekoduje BASE64 obrazka i tablice bajtów pliku.
  2. Wysyłam wszystko w FormData - w nagłówkach?
  3. Wysyłam wszystko modelu POST jako tablica bajtów i BASE64
  4. Bloby wysyłam z frontu do jakiegoś zasobu sieciowego(np. chmura) a na serwer wysyłam tylko lokalizacje tych blobów - jeśli serwer musi coś przetworzyć w ramach requestu to ściąga