Problem polega na tym, że gdy przez kontroler AngularJS pobieram dane z linku http://rest-service.guides.spring.io/greeting (link z dokumentacji Springa, wystawia po prostu JSONa z polami ID i content) wszystko działa i wyświetla się jak powinno (The ID is 1), gdy chce odebrać zasoby ze swojego linku http://localhost:8080/greeting nie wyświetla się nic (The ID is - i to wszystko). Proszę o jakąś wskazówkę.

@RestController
public class EmpController {

   private static final String template = "Hello, %s!";
   private final AtomicLong counter = new AtomicLong();

    @RequestMapping("/greeting")
    public Greeting greeting(@RequestParam(required=false, defaultValue="World") String name) {
      System.out.println("==== in greeting ====");
      return new Greeting(counter.incrementAndGet(), String.format(template, name));
    }

}
public class Greeting {
  private final long id;
  private final String content;

  public Greeting() {
    this.id = -1;
    this.content = "";
  }

  public Greeting(long id, String content) {
    this.id = id;
    this.content = content;
  }

  public long getId() {
    return id;
  }

  public String getContent() {
    return content;
  }

}

<!doctype html>
<html ng-app="demo">
  <head>
    <title>Hello AngularJS</title>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.3/angular.min.js"></script>
    <script src="hello.js"></script>
  </head>

  <body>
    <div ng-controller="Hello">
      <p>The ID is {{greeting.id}}</p>
      <p>The content is {{greeting.content}}</p>
    </div>
  </body>
</html>
angular.module('demo', [])
.controller('Hello', function($scope, $http) {
  $http.get('http://localhost:8080/greeting').
    success(function(response) {
      $scope.greeting = response;
    });
});