Program wybierający najmniejszą wartość

0

Mam napisać program wyświetlający najmniejszą wartość z liczb podanych przez użytkownika różnych od zera. Liczby są pobierane dopóki nie zostanie wprowadzone 0. Nie bardzo wiem jak zrobić, żeby program nie uwzględniał 0.

#include <stdio.h>
int main(void)
{
  int c,n;
	printf("Podaj 10 liczb\n");
  scanf("%d",&n);
  while((scanf("%d" , &c)))
	{
  if(c<n)
	n=c;
  if(c==0)
	break;
	
  }
printf("Najmniejsza liczba to %d",n);
return 0;
}
0

Dobra już wiem wystarczyło dodać:

if(c<n&&c!=0)
0

Zmienna n nie została zainicjowana, powinna mieć na starcie największą możliwą wartość.
Przestaw sprawdzania:

  if(c==0)
  break;
  if(c<n)
  n=c;

Co ma program wyświetlić gdy użytkownik wpisze tylko zero?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1