Dlaczego ta pętla się nie wykonuje?

0

Witam! Mam fukcję "example()"

	public void example() throws AWTException, InterruptedException {
		int x = mainFrame.getX(), y = mainFrame.getY();
		r = new Robot();
		r.mouseMove(x+385,y+77);
		r.mousePress(InputEvent.BUTTON1_MASK);
		
		for(int i = 5; i < 5; i++) {
		r.keyPress(charTab[i]);
		Thread.sleep(500);
		}
	}

Jest w niej pętla, która się nie wykonuje. Dlaczego?

0

5 nie jest mniejsze od 5, więc nigdy się to nie wykona.

0

Pomyślmy i rozpiszmy sobie co ta pętla robi:

  1. Ustawia zmienną i na 5.
  2. Jeśli i jest mniejsze od 5 to:
  3. Zrób cośtam

Widzisz już gdzie jest problem?

0

To nie jest "20" tylko "2"=50 i "0"=48. Zgodnie z dokumentacją (i ze zdrowym rozsądkiem), klawisz należy po naciśnięciu puścić.

 r.keyPress(charTab[i]);
 r.keyRelease(charTab[i]);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1