Znalazłem na Internecie użyteczny skrypt:

ffmpeg -i test.mp4 -i testbw.mp4 -filter_complex "[0:v]setpts=PTS-STARTPTS, pad=iw*2:ih[bg]; [1:v]setpts=PTS-STARTPTS[fg]; [bg][fg]overlay=w" 2_side_by_side.mp4

chcę nim sprawdzić pewne efekty które dokonuję.
Pytanie brzmi jak dodać na filmie - napis - np :
"test" dla filmu test.mp4 (po stronie filmu)
i "testbw" po stronie filmu testbw.mp4?

Próbowałem to dodać ale nie kończy się spodziewanym efektem..

Próbuję tak:

ffmpeg -i test.mp4 -i testbw.mp4 -filter_complex "[0:v] crop=iw/2:ih, pad=2*iw:ih, drawtext=fontsize=40:fontfile=arial.ttf:text="orginalne video" [left]; [1:v] crop=iw/2:ih, drawtext=fontsize=40:fontfile=arial.ttf:text="po kompresji" [right]; [left][right] overlay=main_w/2:0 [out]" -map [out] -map 0:1 -c:v ffv1 -c:a copy polaczone.mp4
pause

ale dostaję błąd:

handler_name : SoundHandler
[NULL @ 05bd97c0] Unable to find a suitable output format for 'video [left]; [1:
v] crop=iw/2:ih, drawtext=fontsize=40:fontfile=arial.ttf:text=po'
video [left]; [1:v] crop=iw/2:ih, drawtext=fontsize=40:fontfile=arial.ttf:text=p
o: Invalid argument

Co robię źle?