Zadanie o wektorach(fizycznych)

Zimny Lew
2017-08-28 12:38
Zimny Lew
0

Hej! Chcę rozwiązać zadanie o treści: Zmodyfikuj plik nagłówkowy klasy Vector i plik implementacji jej metod tak, aby obiekty nie przechowywały w składowych wartości długości i odchylenia wektora. Zamiast tego obiekt powinien obliczać i zwracać te wartości w wyniku wywołania metod magval() (łlugość wektora) i angval() (kat wektora). Publiczny interfejs klasy powinien pozostać bez zmian(co do metod publicznych i ich argumentów), sekcje prywatną należy jednak uzupełnić o kilka metod prywatnych i zubożyć o wyeliminowane składowe.
PLIK NAGŁÓWKOWY:

#pragma once
#ifndef VECTOR_H_
#define VECTOR_H_
#include <iostream>
//#include <fstream>
namespace VECTOR
{
  class Vector
  {
  public :
    enum Mode{RECT, POL};
  private:
    //static const int RECT = 0;
    //static const int POL = 1;
    double x;
    double y;
    double mag;
    double ang;
    Mode mode;
    void set_mag();
    void set_ang();
    void set_x();
    void set_y();
  public:
    Vector();
    Vector(double n1, double n2, Mode form = RECT);
    void reset(double n1, double n2, Mode form = RECT);
    ~Vector();
    double xval() const { return x; }
    double yval() const { return y; }
    double magval() const { return mag; }
    double angval() const { return ang; }
    void polar_mode();
    void rect_mode();
    Vector operator+(const Vector &b) const;
    Vector operator-(const Vector &b) const;
    Vector operator-() const;
    Vector operator*(double n) const;
    friend Vector operator*(double n, const Vector &a);
    friend std::ostream & operator<<(std::ostream &os, const Vector &v);
  };
}
#endif

PLIK IMPLEMENTACJI:

#include "Vector.h"
#include <cmath>
using std::sqrt;
using std::sin;
using std::cos;
using std::atan;
using std::atan2;
using std::cout;
namespace VECTOR
{
  const double Rad_to_deg = 45.0 / atan(1.0);
  void Vector::set_mag()
  {
    mag = sqrt(x*x + y*y);
  }
  void Vector::set_ang()
  {
    ang = atan2(y, x);
  }
  void Vector::set_x()
  {
    x = mag*cos(ang);
  }
  void Vector::set_y()
  {
    y = mag*sin(ang);
  }

  Vector::Vector()
  {
    x = y = mag = ang = 0.0;
    mode = RECT;
  }
  Vector::Vector(double n1, double n2, Mode form)
  {
    mode = form;
    if (form == RECT)
    {
      x = n1;
      y = n2;
      set_mag();
      set_ang();
    }
    else if (form == POL)
    {
      mag = n1;
      ang = n2 / Rad_to_deg;
      set_x();
      set_y();
    }
    else
    {
      cout << "Niepoprawna wartosc trzeciego argumentu!\n";
      cout << "Zeruje wektor!\n";
      x = y = mag = ang = 0.0;
      mode = RECT;
    }

  }
  void Vector::reset(double n1, double n2, Mode form)
  {
    mode = form;
    if (form == RECT)
    {
      x = n1;
      y = n2;
      set_mag();
      set_ang();
    }
    else if (form == POL)
    {
      mag = n1;
      ang = n2 / Rad_to_deg;
      set_x();
      set_y();
    }
    else
    {
      cout << "Niepoprawna wartosc trzeciego argumentu!\n";
      cout << "Zeruje wektor!\n";
      x = y = mag = ang = 0.0;
      mode = RECT;
    }
  }
  void Vector::polar_mode()
  {
    mode = POL;
  }
  void Vector::rect_mode()
  {
    mode = RECT;
  }
  Vector Vector::operator+(const Vector &b) const
  {
    return Vector(x + b.x, y + b.y);
  }
  Vector Vector::operator-(const Vector &b) const
  {
    return Vector(x - b.x, y - b.y);
  }
  Vector Vector::operator-() const
  {
    return Vector(-x, -y);
  }
  Vector Vector:: operator*(double n) const
  {
    return Vector(n*x, n*y);
  }
  Vector operator*(double n, const Vector &a)
  {
    return a*n;
  }
  std::ostream & operator<<(std::ostream &os, const Vector &v)
  {
    if (v.mode == Vector::RECT)
      os << "(x, y) = (" << v.x << " ," << v.y << ")" << std::endl;
    else if (v.mode == Vector::POL)
    {
      os << "(m, a) = (" << v.mag << ", ";
      os << v.ang *Rad_to_deg << ")";
    }
    else 
      os << "Niepoprawny tryb reprezentacji obiektu wektora\n";
    return os;
  }
  /*std::fstream & operator<<(std::fstream &os, const Vector &v)
  {
    if (v.mode == Vector::RECT)
      os << "(x, y) = (" << v.x << " ," << v.y << ")" << std::endl;
    else if (v.mode == Vector::POL)
    {
      os << "(m, a) = (" << v.mag << ", ";
      os << v.ang *Rad_to_deg << ")";
    }
    else
      os << "Niepoprawny tryb reprezentacji obiektu wektora\n";
    return os;
  } */
  Vector::~Vector()
  {
  }
}

PROGRAM MAIN:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include "Vector.h"

int main()
{
  using namespace std;
  using namespace VECTOR;
  srand(time(0));
  Vector result(0.0, 0.0);
  Vector step;
  double direction;
  double step_lenght;
  double distance;
  unsigned long steps = 0;
  ofstream fout;
  int i;
  fout.open("bladzenie1.txt");
  if (!fout.is_open())
  {
    cout << "Nie mozna otworzyc pliku!\n";
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  cout << "Podaj dystans do przejscia: ";
  while (cin >> distance)
  {
    i = 0;
    cout << "Podaj dlugosc kroku: ";
    if (!(cin >> step_lenght)) break;
    cout << endl;
    fout << "Dystans do przejscia: " << distance << ", dlugosc kroku: " << step_lenght << endl;
    while (result.magval() < distance)
    {
      direction = rand() % 360;
      step.reset(step_lenght, direction, Vector::POL);
      result = result + step;
      step.rect_mode();
      fout << i << ": ";
      fout << step << endl;
      steps++;
      i++;
    }
    fout << "Po ";
    fout << steps << " krokach delikwent osiagnal polozenie: \n" << result << endl;
    result.polar_mode();
    fout << "czyli\n";
    fout << result << endl;
    fout << "Srednia dlugosc kroku pozornego: " << result.magval() / steps << endl;
    steps = 0;
    result.reset(0.0, 0.0);
    cout << "Podaj kolejny dystans lub q aby zakonczyc\n";

  }
  cout << "Koniec!\n";
  fout.close();

  return 0;
}

Mój problem polega na tym, że nie wiem o jakie metody prywatne mam wzbogacić ten program i skoro zlikwiduję zmienne ang i mag to w jaki sposób w pliku implementacji w metodzie reset zastosować współrzędne kątowe (przydają się w pliku main w pętli while)?
Z góry dziękuję za pomoc :)

Pozostało 580 znaków

2017-08-28 17:57

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 5 godzin temu

1

A Musisz mieć te współrzędne sferyczne? Jakby je wywalić, usunąć te pola, a jak potrzeba to zrobić metode publiczną to_polar zwracającą wektor w tych współrzędnych?


Pozostało 580 znaków

Zimny lew
2017-08-30 12:14
Zimny lew
0

Tak, tak właśnie robiłam, ale nie mogę się domyślić jakie metody prywatne autor miał na myśli :/

Pozostało 580 znaków

2017-08-30 13:21

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0

Po pierwsze, jak nie potzreba współrzędnych sferycznych w konstruktorze to dobrze, bo one komplikują sprawę:). Jakie metody prywatne? Usuwasz te pola double mag; double angi, zamiast metod void set_mag(); void set_ang(), Piszesz metody które zwracają te wartości, a nie mutują istniejące; i Używasz ich we wnęrzu klasy, metody publiczne też, oczywiście, zwracają ich wartośc.


edytowany 1x, ostatnio: lion137, 2017-08-30 13:21

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0