Stos vs sterta programu.

0

Proszę o proste wyjaśnienie tych pojęć, i przykład definicji zmiennej na stosie i stercie najlepiej w c++/

4

Zmienne lokalne, w tym parametry funkcji, są alokowane na stosie.

{
    int x;
    MojaKlasa k;
}

Najlepsza właściwość takich zmiennych jest to, że gdy zmienna wychodzi poza swój zakres (kończy żywot), pamięć jest zwalniana. W przypadku klas destruktor jest wywołany.

Pamięć alokowana za pomocą operatora new, new[], malloc() i tym podobnych jest na stercie. Ta pamięć jest zwalniana tylko gdy mówisz wyraźnie, że chcesz to zrobić (poprzez delete, delete[], free itp.), jeśli tego nie zrobisz to będzie zajęta aż do zakończenia programu.

{
    int* p = new int;
}

Tutaj zmienna p, która jest wskaźnikiem, jest alokowana na stosie (bo jest zmienną lokalną), ale pamięć na którą wskazuje, jest na stercie. Gdy p wychodzi poza zakres, jest zwalniana pamięć na stosie która trzymałą zmienną, ale pamięć na stercie nie jest.

{
    vector<int> tab(5);
}

tab jest zmienną lokalną, więc jest na stosie, ale w środku trzyma wskaźnik do pamięci alokowanej na stercie. Gdy tab kończy żywot, destruktor vector<int> jest wywołany, który zwalnia tę pamięć na stercie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0