Tablica obiektów - stworzenie metod do używania obiektów

0

Witam,
Mam do rozwiązania następujące zadanie:

Utwórz projekt WprowadzDane zawierający 100 elementową tablicę klasy Student
(użyj klasy Student z zadania 2). Utwórz metodę tworzącą obiekt dla każdego elementu tablicy i
ustawiającą domyślne wartości dla niego tj. dla typu liczbowego:0, dla typu łańcuchowego: łańcuch
pusty ””. Utwórz metody umożliwiające:

– wprowadzanie danych studenta pod wybrany index tablicy,
– edycję (nadpisanie danych studenta) spod wybranego indeksu,
– usunięcie danych studenta (tj. nadpisanie elementów tablicy wartościami domyślnymi),
– wyświetlenie obiektu o danym indeksie.
– wyświetlenie wszystkich obiektów,
– wyświetlenie zakresu obiektów w podanym zakresie.

Klasa Student z zadania 2:

package wprowadzdane;

/**
 *
 * @author User
 */
import java.util.Scanner;

public class Student {

  public String imie;
  public String nazwisko;
  public int nr_indeksu;
  public String nazwa_spec;
  public int rok;

  public Student(String imie, String nazwisko, int nr_indeksu, String nazwa_spec, int rok)
  {
    this.imie=imie;
    this.nazwisko= nazwisko;
    this.nr_indeksu=nr_indeksu;
    this.nazwa_spec=nazwa_spec;
    this.rok=rok;
  }
  public Student(String imie_, String nazwisko_)
  {
    imie=imie_;
    nazwisko=nazwisko_;

  }

  public Student(int nr_indeksu_, int rok_)
  {
    nr_indeksu=nr_indeksu_;
    rok=rok_;

  }
  public Student()
  {

  }  

}
package wprowadzdane;

public class WprowadzDane {

  private Student[] student= new Student[100];

    public WprowadzDane(int count)
  {
        student=new Student[count];   
    }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */

  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here

  }
}

W jaki sposób teraz stworzyć metody tak aby móc je użyć do dowolnego obiektu z tablicy?

1

Masz dostęp do tablicy w swojej klasie WprowadzDane. Proponuję zmienić nazwę na jakąś odpowiadającą zarządzaniu studentami. W tej klasie tworzysz sobie metody:

void showStudent(int index) {
  System.out.println(student.get(index).toString());
}

Wcześniej oczywiście definiujesz toString() w klasie Student. No i inne metody podobnie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0