if then i konwersja typu

2017-05-03 20:46

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Witam, jestem początkującym programistą i mam problem. Napisałam aplikację- Kalkulator, wszystko działa, jedynie przycisk z przecinkiem ( używanym przy liczbach zmiennoprzecinkowych) nie. Nie mam pomysłu co robię źle, nie jestem też pewna czy zastosowany warunek if then w połączeniu z konwersją TryStrToFloat jest prawidłowo napisany, jeśli ktoś zerknie i podpowie będę wdzięczna.

unit najnowszy;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Button5: TButton;
  Button6: TButton;
  Button7: TButton;
  Button8: TButton;
  Button9: TButton;
  Button10: TButton;
  Button11: TButton;
  Button12: TButton;
  Button13: TButton;
  Button14: TButton;
  Button15: TButton;
  Button16: TButton;
  Button17: TButton;
  Button18: TButton;
  Edit1: TEdit;
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button6Click(Sender: TObject);
  procedure Button11Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button12Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure Button8Click(Sender: TObject);
  procedure Button7Click(Sender: TObject);
  procedure Button15Click(Sender: TObject);
  procedure Button14Click(Sender: TObject);
  procedure Button17Click(Sender: TObject);
  procedure Button16Click(Sender: TObject);
  procedure Button9Click(Sender: TObject);
  procedure Button13Click(Sender: TObject);
  procedure Button10Click(Sender: TObject);
  procedure Button18Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 a,b,c,d,znak: Double;
 oper:char;
 s:string;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 if s='0' then s:='1'
else s:=s+'1';
  Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
 if s='0' then s:='2'
else s:=s+'2';
  Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject);
begin
 if s='0' then s:='3'
else s:=s+'3';
  Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  if s='0' then s:='4'
else s:=s+'4';
  Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
 if s='0' then s:='5'
else s:=s+'5';
  Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button12Click(Sender: TObject);
begin
 if s='0' then s:='6'
else s:=s+'6';
  Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 if s='0' then s:='7'
else s:=s+'7';
  Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
 if s='0' then s:='8'
else s:=s+'8';
  Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
 if s='0' then s:='9'
else s:=s+'9';
  Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
 if s='0' then s:='0'
else s:=s+'0';
  Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button15Click(Sender: TObject);
begin
 oper:='*';
if a=0 then a:=StrToFloat(s);
s:='';
end;

procedure TForm1.Button14Click(Sender: TObject);
begin
 oper:='/';
if a=0 then a:=StrToFloat(s);
s:='';
end;

procedure TForm1.Button17Click(Sender: TObject);
begin
 oper:='+';
if a=0 then a:=StrToFloat(s);
s:='';
end;

procedure TForm1.Button16Click(Sender: TObject);
begin
 oper:='-';
if a=0 then a:=StrToFloat(s);
s:='';
end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
begin
 s:=Edit1.Text;
b:=StrToFloat(s);
case oper of
'*': c:= a*b;
'/': begin
if b=0 then showmessage('Nie dzieli sie przez 0!')
else c:=a/b;
end;
'+':c:=a+b;
'-':c:=a-b;
end;
Edit1.Text:=FloatToStr(c);
a:=c;
s:='';
end;

procedure TForm1.Button13Click(Sender: TObject);
begin
s:='0';
 Edit1.Text:=s;
 a:=0;
 b:=0;
 c:=0;
end;

procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);
begin

if TryStrToFloat(s+',',d) then
s:=s+',';
Edit1.Text:=s;
end;

procedure TForm1.Button18Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

end.
edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2017-05-03 20:50

Pozostało 580 znaków

2017-05-03 21:23
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 8 godzin temu

Lokalizacja: Wrocław

1
if TryStrToFloat(s+',',d) then
s:=s+',';

Załóżmy, że w s znajduje się 123 - czy Twoim zdaniem TryStrToFloat powiedzie się dla 123,? Skąd w ogóle pomysł na taki warunek?


Pozostało 580 znaków

2017-05-03 21:32
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 10 minut temu

Lokalizacja: Tuchów

1

Nie ma w ogóle warunku sprawdzającego, czy przecinek został już użyty. Dzięki temu użytkownik może wpisać liczbę z wieloma przecinkami. Do wykrycia istnienia przecinka można skorzystać z funkcji Pos.

Poza tym, przed podaniem wartości do funkcji StrToFloat, należy sprawdzić czy liczba zakończona jest przecinkiem i jeśli tak to dodać jedno zero z prawej strony.


edytowany 3x, ostatnio: furious programming, 2017-05-08 20:43

Pozostało 580 znaków

2017-05-03 21:34

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

O i właśnie przy użyciu wspomnianej wyżej funkcji spawa dla mnie jest już jasna.
Dziękuję !

Pozostało 580 znaków

2017-05-03 21:36
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 10 minut temu

Lokalizacja: Tuchów

0

Z tym przecinkiem jest więcej do zrobienia, bo nie może też być pierwszym znakiem w liczbie. Co innego -.


Pozostało 580 znaków

2017-05-04 21:24

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

0

ale po co wyważać otwarte drzwi :) istnieją specjalizowane i darmowe komponenty dziedziczące z Tedit służące do wprowadzania wartości liczbowych jak np RX Library

edytowany 2x, ostatnio: grzegorz_so, 2017-05-04 21:39
Weź pod uwagę to, że ten projekt może być na zaliczenie. Wtedy nie będzie mowy o dodatkowych kontrolkach. - furious programming 2017-05-04 21:40
z treści postu nie wynika wprost jaki jest cel projektu, ale możesz mieć rację że to temat zadania - grzegorz_so 2017-05-04 21:46

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0