Witam stworzyłem swój kod marge sorta i nie mogę dość dlaczego dubluje mi wartości. Prześledziłem go kilka razy i nie widzę błędu

import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

public class MergeSort <T> implements Sorted<T>{
  private List<T> toSort;
  private Comparator<T> comp; // komparator naturalny zwraca -1 gdy a<b zwraca 0 gdy a==b zwraca 1 gdy a>b
  private CollectingData col; // do zbierania danych chwilowo nie używany
  private ArrayList<T> sorted=new ArrayList<T>();

  public MergeSort(String sortType, List<T> toSort,Comparator<T> comp){
      this.toSort=toSort;
      this.comp=comp;
      col=new CollectingData("MergeSort", sortType);
      doMergeSort(0,toSort.size()-1);
  }

  private void doMergeSort(int first,int last){
    int center;
    if(first<last){
      center=((first+last)/2);
      doMergeSort(first,center);
      doMergeSort(center+1,last);
      merge(first,center,last);
    }
  }

  private void merge(int first, int center, int last){
    int i=first;
    int j=center+1;
    int start=first;
    while(i<=center && j<=last){
      if(comp.compare(toSort.get(i), toSort.get(j))<0){
        sorted.add(start++,toSort.get(i++));
      }
      else{
        sorted.add(start++,toSort.get(j++));
      }
    }
    while (i<=center){
      sorted.add(start++,toSort.get(i++));
    }
  }

  @Override
  public List<T> getSorted() {
    // TODO Auto-generated method stub
    return sorted;
  }
}

metoda do sprawdzania

public class UnitTest {
  public static void main(String args[]){
    MergeSort<Integer> sort;
    ArrayList<Integer> tosort=new ArrayList<>();
    Comparator<Integer> comp=new MyComparator<Integer>();
    int tab[]={8,7,6,5};
    for (Integer i:tab){
      tosort.add(i);
    }

    sort=new MergeSort<Integer>("Best",tosort,comp);
    tosort=(ArrayList<Integer>)sort.getSorted(); // tak wiem nadpisuję listę ale to nie wpływa na wynik
    for(Integer i:tosort){
      System.out.println(i);
    }
  }
}

Bardzo dziękuję za pomoc :)