Czy ktoś potrafić to zmienić ,żeby podczas gdy (sredKolLabel.text!) = liczbę po przecinku np. 200,5,nie było błedu.


 >  let D = Double(sredKolLabel.text!)
  let R = Double(promKolLabel.text!)
  let S = Double(segmKolLabel.text!)
  let A = Double(katKolLabel.text!)
  let E = Double(zykaKolLabel.text!)
  let U = Double(zakladKolLabel.text!)
  let T = Int(siatkaKolLabel.text!)
  let r = Double(D! / 2)
  let K = (Double((A! / 2) / S!) * M_PI) / 180
  let C = (Double(A! / 2) * M_PI) / 180
  wynikCyrkielLabel.text = "\(String ( format : "%.1f" , Double(2) * M_PI * r / Double(T!) ) )"
  wynikRozwZakLabel.text = "\(Int(round(2 * M_PI * r)))"
  wynikRozwBezZakLabel.text = "\(Int(round(2 * M_PI * r + U!)))"
  
  wynikTLabel.text = "\(Int(round(R! * tan(C))))"
  
  for X in 0...T!/2 {
    let F = ((Double(X) * Double((360 / T!))) * M_PI) / 180
    
    
    let Q = Int(round((R! - r * cos(F)) * tan(K) + E!))
    
    
    
    
    wynikPunktyLabel.text?.append("\([X])👉")
    
   wynikPunktyLabel.text?.append("\(Q) ")
    
   
    
    
  }
  
  }>