Zamiana \t na odpowiedniki spacji

0

Program powinien zamieniac tabulatiry na spacje tj.np.'b','\t','c' powinien zamienic na 'b' ' ' ' ' ' 'c' powinien działać prawidłowo ale tak się nie dzieje, 'a' nie wpisuje się do nowej tablicy.

#include <stdio.h>
#define N 15
#define tabulation 3

void zamiana(char tab[], char newtab[])
{

  int i, j = 0, actual_index;
  for (i = 0; i < N - 1; ++i) {
    if (tab[i] == '\t') {
      j = 0;
      while (j < tabulation) {
        newtab[i + actual_index + j] = ' ';
        ++j;
      }
      actual_index = j;
    }
    else
      newtab[i + actual_index] = tab[i];
  }
  newtab[i + actual_index + 1] = '\0';
}

int main(int argc, char* argv[])
{
  char tab[N] = { 'b', '\t', 'a', '\t', '\t', [N - 1] = '0' };
  char newtab[N] = {[N - 1] = '0' };

  zamiana(tab, newtab);

  printf("%s", newtab);
  return 0;
}
0

actual_index = j; Na pewno? A co jeśli tabulatorów jest kilka? Nie powinno być raczej actual_index+=j;?

EDIT: Prawdziwy problem: Jak i się równa 2, czyli wskazuje na literkę a, to wtedy i+actual_index równa się 5. A powinno równać się 4, bo wtedy newtab jest równe {'\b', ' ', ' ', ' '}. Rada: Trzymaj actual_index jako rzeczywiście indeks ostatniego elementu newtab, będzie prościej ominąć podobne błędy w rachunkach. Czyli, za każdym razem gdy wstawiasz literkę do newtab, zwiększasz actual_index o 1.

0
 #define TABSIZE 4

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

char *tabs_to_spaces(char *str)
{
 size_t len = strlen(str);

 size_t n_of_tabs = 0;
 for(int i = 0; i < len; i++) if(str[i]=='\t') n_of_tabs++;

 size_t n_len = len + TABSIZE*n_of_tabs;

 char *n_str = malloc(n_len+1); if(n_str == NULL) return n_str;

 for(int i=0, j=0; i < len; i++)
  if(str[i]=='\t')
   for(int k=0;k<TABSIZE;k++) n_str[j++] = ' ';
  else n_str[j++] = str[i];
 n_str[n_len] = '\0'; return n_str;
}

char *read_line(void)
{
 size_t act_siz = 0;
 size_t max_siz = 16;

 char *str = malloc(max_siz); if(str == NULL) return str;

 while(
  fgets(str+act_siz, max_siz-act_siz, stdin) != NULL && 
  str[(act_siz = strlen(str))-1] != '\n'
 ) if(act_siz+1 == max_siz) {
  char *nstr = realloc(str, max_siz*=2);
  if(nstr == NULL) {free(str); return str;}
  str = nstr;
 }

 if(ferror(stdin)) {free(str); return str;}

 if(str[act_siz-1]=='\n') str[--act_siz] = '\0'; return str;
}

int main()
{
 char *str = read_line();
 if(str == NULL) return EXIT_FAILURE;

 char *spstr = tabs_to_spaces(str);
 if(spstr == NULL) {free(str); return EXIT_FAILURE;}

 if(puts(spstr)==EOF) {free(spstr); free(str); return EXIT_FAILURE;}

 free(spstr); free(str); return EXIT_SUCCESS;
}

Mądrzejszych ode mnie proszę o komentarz do powyższego.

0

@bartek164: Po co dwie pętle i actual_index?

0
#include <stdio.h>
#define N 15
#define tabulation 3

void zamiana(char tab[], char newtab[])
{

  int i, j = 0, actual_index;
  for (i = 0; i < N - 1; ++i) {
    if (tab[i] == '\t') {
      j = 0;
      while (j < tabulation) {
        newtab[i + actual_index + j] = ' ';
        ++j;
      }
      actual_index += j-1;
    }
    else
      newtab[i + actual_index] = tab[i];
  }
  newtab[i + actual_index + 1] = '\0';
}

int main(int argc, char* argv[])
{
  char tab[N] = { 'b', '\t', 'a', '\t', '\t', [N - 1] = '\0' };
  char newtab[N] = {[N - 1] = '\0' };

  zamiana(tab, newtab);

  printf("%s", newtab);
  return 0;
}

Zrobiłem hyba dobrze

0

to tabulatory na spacje czy PRZECINKI i tabulatory.


void tabtospace( char *str ) {

 while( *++str ) {

  if( *str == '\t' ) *str = ' ';

 }

}
1

Wydaje mi się, że dobrze (tylko wciąż nie inicjalizujesz actual_index!!)

Ale czy nie prościej tak?

void zamiana(char tab[], char newtab[])
{
  int i, j=0;
  for(i = 0; i < N-1; i++) {
  if(tab[i] == '\t') {
   for(int k = 0; k < tabulation; k++) {
    newtab[j] = ' ';
    j++;
   }
  } else {
   newtab[j] = tab[i];
   j++;
  }
 }
0

dziękuje za help. ;)

0

Czyli za jeden tab 3 spacje tak? To lepiej zwrócić nowy element alokowany. Niestety jak coś jeszcze zjeb*** to jużn ie poprawie bo zaraz wychodze.

 char* tabto3xspace( const char *const str ) {

 const char *ptr = str;
 size_t newsize = 1; // we count nul allready
 for(; *ptr; ptr++ )  {

  if( *ptr == '\t' )  newsize += 3;
  else newsize++;

 }
 ptr = str;
 char *const newstr = malloc( newsize );
 char *newptr = newstr;
 for(; *ptr; ptr++ ) {

  if( *ptr == '\t' ) {

    memset( newptr, ' ', 3 );
    newptr += 3;

  } 
  else *newptr++ = *ptr; 

 }
 newptr = '\0';

 return newstr;

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0