Tworzenie tablicy buttonów w pętli

0

Cześć zrobiłem coś takiego tylko wywala błąd i nic nie tworzy :/ Chce stworzyć 10x10 buttonów.

 package saper;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Container;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.*;

/**
 *
 * @author Tomek
 */
public class GameWindow extends JFrame implements ActionListener{

  private JButton StartGameButton;
  private JButton Results;
  private JMenuBar Menu;
  private JMenu menuFile,menuHelp;
  private JMenuItem iNewGame, iInformations, iShowResult, iClose; 
  private JButton[][] buttonsField;
  private JPanel GamePanel;
  private Container grid = new Container();

  public GameWindow() {
    setTitle("Saper");
    setBounds(300,300,500,500);
    setLayout(null);
    setResizable(false);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    setVisible(true);
    grid.setLayout(new GridLayout(10,10));

    Menu = new JMenuBar();

    menuFile = new JMenu("Plik");
      iNewGame = new JMenuItem("Nowa gra");
      iShowResult = new JMenuItem("Wyniki");
      iClose = new JMenuItem("Koniec");
      menuFile.add(iNewGame);
      menuFile.add(iShowResult);
      menuFile.add(iClose);

    menuHelp = new JMenu("Pomoc");
      iInformations = new JMenuItem("O Programie");
      menuHelp.add(iInformations);

    setJMenuBar(Menu);
    Menu.add(menuFile);
    Menu.add(menuHelp);

    StartGameButton = new Fields("Nowa Gra",200,150,100,50);
    Results = new Fields("Wyniki",200,220,100,50);
    add(Menu);
    add(StartGameButton);
    StartGameButton.addActionListener(this);
    add(Results);

      }

  public void GameWindowBulid() {
      for (int k = 0;k< buttonsField.length;k++){
        for(int w = 0;w< buttonsField.length;w++){
          buttonsField[k][w] = new JButton();
          buttonsField[k][w].addActionListener(this);
          grid.add(buttonsField[k][w]);
        }
      }

        }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    Object source = e.getSource();

      if (source == StartGameButton) {
        GameWindowBulid();
        Results.setVisible(false);
      }
  }

}
0

buttonsField jest nullem, przecież NIGDZIE tej tablicy nie utworzyłeś.

0

W tej metodzie chcę tworzyć pole gry, dalej nie rysuje buttonów :/

 public void GameWindowBulid() {

      buttonsField = new JButton[10][10];
      for (int k = 0;k< buttonsField.length;k++){
        for(int w = 0;w< buttonsField.length;w++){
          buttonsField[k][w] = new JButton("x");
          buttonsField[k][w].addActionListener(this);
          add(buttonsField[k][w]);
        }
      }

        }
0

nie dodajesz grid nigdzie.

dodaj np. w konstruktorze

 grid.setBounds(0,0,300,300);
    add(grid);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0