Zapełnienie pustej tablicy jednowymiarowej losowymi wartościami, w pętli do while.

0

Witam.
Tytułem wstępu chciałbym zapytać o to, czy mogę tak często pisać tematy. Codziennie robię zadania z programowania, i coraz więcej mi wychodzi. Ale z niektórymi zadaniami mam problem. Między innymi dzięki waszej pomocy, mogę się rozwijać w nauce. Jeśli tworzę tematy za często proszę o reprymendę.
Do rzeczy. Otóż mam takie zadanie : Do tablicy jednowymiarowej każdy kolejny element losuj z przedziału <4,10> dopóki suma aktualnie losowanej wartości i wszystkich poprzednich elementów tablicy nie będzie liczbą pierwszą. Wypisz tablicę na ekranie

 public class Zad1PPZestaw2 {
  public static void main(String[] args) {
    Random rnd = new Random();
    int tab[] = new int[]{};

    for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
      do {
        tab[i] = rnd.nextInt(7) + 4;
      } while (whetherPrimeNumber(tab) != true);
    }
    System.out.println("Elements of array: " + Arrays.toString(tab));
  }

  public static int suma(int[] tab) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
      sum += tab[i];
    }
    return sum;
  }

  public static boolean whetherPrimeNumber(int[] tab) {
    if (suma(tab) > 2) {
      double sq = Math.sqrt(suma(tab));
      if (suma(tab) % 2 == 0)
        return false;
      else {
        for (int i = 3; i <= sq; i += 2) {
          if (suma(tab) % i == 0) {
            return false;
          }
        }
        return true;
      }
    } else if (suma(tab) == 2) return true;
    return false;
  }
}

Trudność sprawia mi napisanie warunku do while, Gdyż nie znam rozmiaru tablicy i chce żeby w pętli losowane były kolejne elementy, dopóki nie zostanie spełniony warunek. W jaki sposób mogę to prawidłowo zapisać?

0

Problem jest taki, że tworzysz tablicę o rozmiarze 0 i próbujesz do niej dodawać. To się nie uda. Zamiast tablicy użyj List.

0

Przerobione, działa dzięki.

 public class Zad1PPZestaw2 {
  public static void main(String[] args) {
    Random rnd = new Random();
    ArrayList<Integer> tab = new ArrayList<Integer>();

    do {
      tab.add(rnd.nextInt(7) + 4);
    } while (whetherPrimeNumber(tab) != true);

    System.out.println("Element of the array: " + Arrays.toString(tab.toArray()));
  }

  public static int suma(ArrayList<Integer> tab) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < tab.size(); i++) {
      sum += tab.get(i);
    }
    return sum;
  }

  public static boolean whetherPrimeNumber(ArrayList<Integer> tab) {
    if (suma(tab) > 2) {
      double sq = Math.sqrt(suma(tab));
      if (suma(tab) % 2 == 0)
        return false;
      else {
        for (int i = 3; i <= sq; i += 2) {
          if (suma(tab) % i == 0) {
            return false;
          }
        }
        return true;
      }
    } else if (suma(tab) == 2) return true;
    return false;
  }
}
0

Pomysł• by sumę liczb w tablicy liczyć wielokrotnie jest bardzo osobliwy.

    do {
      tab.add(rnd.nextInt(7) + 4);
      long sum = suma(tab);
    } while (!whetherPrimeNumber(sum));

A jeszcze wydajniej będzie sumować na bieżąco

 public class Zad1PPZestaw2 {
  static long sum = 0;
  public static void main(String[] args) {
    Random rnd = new Random();
    ArrayList<Integer> tab = new ArrayList<Integer>();

    do {
      int number = rnd.nextInt(7) + 4;
      tab.add(number);
      sum+=number;
    } while (whetherPrimeNumber());

    System.out.println("Elements of the array: " + Arrays.toString(tab.toArray()));
  }

  public static boolean whetherPrimeNumber() {
    if (sum > 2) {
      double sq = Math.sqrt(sum);
      if (sum % 2 == 0)
        return false;
      else {
        for (int i = 3; i <= sq; i += 2) {
          if (sum % i == 0) {
            return false;
          }
        }
        return true;
      }
    } else if (sum == 2) return true;
    return false;
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0