Przenoszenie z dwóch ListBox-ów do Memo

0

Dzień dobry
Mam pytanie:.

Mam dwa Listboxy:

ListBox1 i Listbox2

Jak ich całą zawartość dodać do Memo1
by indeksy były numerami linii w memo i by zawartość ListBox1 i ListBox2 była oddzielona średnikiem
mniej więcej by to wyglądało w memo tak:

"zawartość indeks 0 listbox1";"zawartość indeks 0 Listbox2"
"zawartość indeks 1 listbox1";"zawartość indeks 1 Listbox2"
"zawartość indeks 2 listbox1";"zawartość indeks 2 Listbox2"
.............................;.............................

2

Nie ma gotowej metody która by to zrobiła trzeba na piechotę np. tak:

var
  i: Integer;
begin
  i:= 0;
  while (i < ListBox1.Count) and(i < ListBox2.Count) do
  begin
    Memo1.Lines.Add(ListBox1.Items[i] + ';' + ListBox2.Items[i]);
    Inc(i);
  end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1