Wątek przeniesiony 2016-12-02 10:02 z Java przez bogdans.

Zapis i odczyt do pliku z Tabeli

0

WItam,
Mój problem polega na tym , że chce w moim programie zarzadzającym Magazynem zrobic tak zwana małą Bazę danych w pliku TXT lub inny format , z ktorego i do ktorego bedzie zapisywała i odczytywała informację moja aplikacja . A mianowicie w NetBeansie mam wstawiona Tabele do ktorej moge dodawac i usuwać Dane (Tabela 3 kolumnowa) i teraz pytanie jak zrobic zeby dane z pliku wczytywaly sie automatycznie i zapisywaly przez nacisnięcie buttona zapisz. Jesli chodzi o wybieranie pliku do zapisu to akurat wiem lecz to sie tu nie sprawdza z góry dzięki i czekam na waszą pomoc.

0

Zaktualizuj model i wywołaj metodę fireTableDataChanged.

0

Mógłbyś mniej wiecej pokazac jak uzyc tej metody ? dalej raczej sobie poradzę ale ciezko mam zawsze zaczać gdy jest cos nowego dla mnie .

0

O którą metodę pytasz? Jeśli o fireTableDataChanged, to

model.fireTableDataChanged();

Jeśli o aktualizację modelu, to musisz pokazać kod tworzący table i model.

0

robie to w netbeans IDE wiec o tyle trudniej dla mnie mozliwe ze w IDE na zasadzie klocków czyli pod dany element piszemy kod jest latwiejsze . tutaj mam klase utworzona dla funkcjionowania tabeli czyli dodawanhia usuwania z niej danych .

package logins;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Radek
 */
public class DodajUsuńTowar extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form DodajUsuńTowar
   */
  public DodajUsuńTowar() {
    initComponents();
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    TTabela = new javax.swing.JTable();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    TFNazwa = new javax.swing.JTextField();
    TFIlość = new javax.swing.JTextField();
    TFCena = new javax.swing.JTextField();
    Bdodaj = new javax.swing.JButton();
    Busuń = new javax.swing.JButton();
    Buaktualnij = new javax.swing.JButton();
    LInfo = new javax.swing.JLabel();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    TTabela.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "Nazwa", "Ilość", "Cena"
      }
    ));
    TTabela.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        TTabelaMouseClicked(evt);
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(TTabela);
    if (TTabela.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
      TTabela.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
    }

    jLabel1.setText("Nazwa");

    jLabel2.setText("Ilość");

    jLabel3.setText("Cena");

    Bdodaj.setText("Dodaj");
    Bdodaj.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        BdodajActionPerformed(evt);
      }
    });

    Busuń.setText("Usuń");
    Busuń.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        BusuńActionPerformed(evt);
      }
    });

    Buaktualnij.setText("Uaktualnij");
    Buaktualnij.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        BuaktualnijActionPerformed(evt);
      }
    });

    LInfo.setForeground(new java.awt.Color(255, 51, 51));

    jButton1.setText("Zapisz");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 490, Short.MAX_VALUE)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(64, 64, 64)
            .addComponent(Bdodaj, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 70, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(29, 29, 29)
            .addComponent(Busuń, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 69, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(30, 30, 30)
            .addComponent(Buaktualnij, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 88, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton1))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(43, 43, 43)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(LInfo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 370, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                  .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 58, Short.MAX_VALUE)
                  .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                  .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
                .addGap(55, 55, 55)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                  .addComponent(TFIlość)
                  .addComponent(TFCena, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 130, Short.MAX_VALUE)
                  .addComponent(TFNazwa))))))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addGap(37, 37, 37)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(5, 5, 5)
            .addComponent(TFNazwa))
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 31, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 29, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(TFIlość, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 29, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(21, 21, 21)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 29, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(TFCena, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 29, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(Bdodaj)
          .addComponent(Busuń)
          .addComponent(Buaktualnij)
          .addComponent(jButton1))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(LInfo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 19, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 146, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap())
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void BdodajActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    

    DefaultTableModel model=(DefaultTableModel) TTabela.getModel();
    if(!TFNazwa.getText().trim().equals(""))
    {
      model.addRow(new Object[]{TFNazwa.getText(),TFIlość.getText(),TFCena.getText()}); 
    }
    else 
    {
      LInfo.setText("Produkt Nie może być dodany, pole 'Nazwa' musi być wypełnione!!!");
    }
  }                   

  private void TTabelaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                   

    DefaultTableModel model=(DefaultTableModel) TTabela.getModel();
    TFNazwa.setText(model.getValueAt(TTabela.getSelectedRow(), 0).toString());
    TFIlość.setText(model.getValueAt(TTabela.getSelectedRow(), 1).toString());
    TFCena.setText(model.getValueAt(TTabela.getSelectedRow(), 2).toString());
  }                  

  private void BuaktualnijActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    LInfo.setText("");
    DefaultTableModel model=(DefaultTableModel) TTabela.getModel();
    if(TTabela.getSelectedRow()==-1){
      if(TTabela.getRowCount()==0){
        LInfo.setText("Tabela jest pusta");
      }else{
        LInfo.setText("Musisz wybrać produkt");
      }
    }else{
      model.setValueAt(TFNazwa.getText(), TTabela.getSelectedRow(), 0);
      model.setValueAt(TFIlość.getText(), TTabela.getSelectedRow(), 1);
      model.setValueAt(TFCena.getText(), TTabela.getSelectedRow(), 2);
    }
  }                      

  private void BusuńActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    DefaultTableModel model=(DefaultTableModel) TTabela.getModel();
    if(TTabela.getSelectedRow()==-1){
      if(TTabela.getRowCount()==0){
        LInfo.setText("Tabela jest pusta");
      }else{
        LInfo.setText("Musisz wybrać produkt");
      }
    }else{
      model.removeRow(TTabela.getSelectedRow());
    }
  }                   

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    zapiszPlik();
  }                    

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DodajUsuńTowar.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DodajUsuńTowar.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DodajUsuńTowar.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DodajUsuńTowar.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new DodajUsuńTowar().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton Bdodaj;
  private javax.swing.JButton Buaktualnij;
  private javax.swing.JButton Busuń;
  private javax.swing.JLabel LInfo;
  private javax.swing.JTextField TFCena;
  private javax.swing.JTextField TFIlość;
  private javax.swing.JTextField TFNazwa;
  private javax.swing.JTable TTabela;
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  // End of variables declaration          

  private void zapiszPlik() {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }
}
0

i mam na mysli przy nacisnięciu "jButton1""jButton2" zeby automatycznie tabela sie zapelniala danymi z pliku .

package logins;

import javax.swing.JFrame;

/**
 *
 * @author Radek
 */
public class login_s extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form login_s
   */
  public login_s() {
    initComponents();
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar();
    jMenu1 = new javax.swing.JMenu();
    jMenuItem1 = new javax.swing.JMenuItem();
    jMenu2 = new javax.swing.JMenu();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
    setMaximumSize(new java.awt.Dimension(630, 470));
    setMinimumSize(new java.awt.Dimension(630, 470));
    setPreferredSize(new java.awt.Dimension(630, 470));
    getContentPane().setLayout(null);

    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 24)); // NOI18N
    jLabel1.setText("PANEL MAGAZYNU");
    getContentPane().add(jLabel1);
    jLabel1.setBounds(170, 20, 262, 62);

    jButton1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    jButton1.setText("Lista Towaru");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });
    getContentPane().add(jButton1);
    jButton1.setBounds(71, 159, 138, 141);

    jButton2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    jButton2.setText("Dodaj Towar  /   Usuń Towar");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });
    getContentPane().add(jButton2);
    jButton2.setBounds(260, 160, 251, 141);

    jLabel2.setIcon(new javax.swing.ImageIcon("C:\\Users\\Radek\\Documents\\NetBeansProjects\\magazyn1\\trr.jpg")); // NOI18N
    getContentPane().add(jLabel2);
    jLabel2.setBounds(0, 0, 631, 460);

    jMenu1.setText("File");

    jMenuItem1.setText("Wyjście");
    jMenuItem1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jMenuItem1ActionPerformed(evt);
      }
    });
    jMenu1.add(jMenuItem1);

    jMenuBar1.add(jMenu1);

    jMenu2.setText("Edit");
    jMenuBar1.add(jMenu2);

    setJMenuBar(jMenuBar1);

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jMenuItem1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      

  }                     

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     

    ListaTowaru Info = new ListaTowaru();
      Info.setVisible(true);
      Info.setLocationRelativeTo(null);
  }                    

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    DodajUsuńTowar Info = new DodajUsuńTowar();
      Info.setVisible(true);
      Info.setLocationRelativeTo(null);
  }                    

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(login_s.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(login_s.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(login_s.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(login_s.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new login_s().setVisible(true);

      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JMenu jMenu1;
  private javax.swing.JMenu jMenu2;
  private javax.swing.JMenuBar jMenuBar1;
  private javax.swing.JMenuItem jMenuItem1;
  // End of variables declaration          

}
0

Prosiłem o kod tworzący model i tabelę, nie o całość (na widok kodu wygenerowanego przez NetBeans dostaję mdłości).
Wstawiaj kod w znaczniki <code class="java"></code>.

0
private void BdodajActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    

    DefaultTableModel model=(DefaultTableModel) TTabela.getModel();
    if(!TFNazwa.getText().trim().equals(""))
    {
      model.addRow(new Object[]{TFNazwa.getText(),TFIlość.getText(),TFCena.getText()}); 
    }
    else 
    {
      LInfo.setText("Produkt Nie może być dodany, pole 'Nazwa' musi być wypełnione!!!");
    }
  }                   

  private void TTabelaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                   

    DefaultTableModel model=(DefaultTableModel) TTabela.getModel();
    TFNazwa.setText(model.getValueAt(TTabela.getSelectedRow(), 0).toString());
    TFIlość.setText(model.getValueAt(TTabela.getSelectedRow(), 1).toString());
    TFCena.setText(model.getValueAt(TTabela.getSelectedRow(), 2).toString());
  }                  

  private void BuaktualnijActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    LInfo.setText("");
    DefaultTableModel model=(DefaultTableModel) TTabela.getModel();
    if(TTabela.getSelectedRow()==-1){
      if(TTabela.getRowCount()==0){
        LInfo.setText("Tabela jest pusta");
      }else{
        LInfo.setText("Musisz wybrać produkt");
      }
    }else{
      model.setValueAt(TFNazwa.getText(), TTabela.getSelectedRow(), 0);
      model.setValueAt(TFIlość.getText(), TTabela.getSelectedRow(), 1);
      model.setValueAt(TFCena.getText(), TTabela.getSelectedRow(), 2);
    }
  }                      

  private void BusuńActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    DefaultTableModel model=(DefaultTableModel) TTabela.getModel();
    if(TTabela.getSelectedRow()==-1){
      if(TTabela.getRowCount()==0){
        LInfo.setText("Tabela jest pusta");
      }else{
        LInfo.setText("Musisz wybrać produkt");
      }
    }else{
      model.removeRow(TTabela.getSelectedRow());
    }
  }

.

0

W metodzie jButton1ActionPerformed otwórz plik, czytaj w pętli wiersze tego pliku, na podstawie każdego odczytanego wiersza twórz tablicę tab typu Object[] i wywołuj metodę

model.addRow(tab);
0

znowu dzisiaj wrocilem do tematu i przeanalizowałem to co napisaleś . Ale czy mogl bys dalej pomoc z otworzeniem (odczytaniem poprawnie pliku i utworzeniem petli.? utworzylem jedna kolumne i teraz chce do niej dodac nasz "row" lecz musze otworzyc odczytać plik i linia po lini przetworzyć na tebele na razie chę zrobic jedna kolumne aby to funkcjonowało. w pętli dodałem "linia" gdyz nie wiem jak zrobic odczytanie i co bedzie moim punktem zaczepiania "row = jedna linia".

public void Odczyt(){

String linia;
    DefaultTableModel model=(DefaultTableModel) TTabela.getModel();

    model.setColumnIdentifiers(new String[]{"Nazwa"});

    Object[] row = new Object[1];
    for (int i =0; i < linia.length(); i++)
     {

      model.addRow(row);
     }

  }

.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0