Zakończenie programu wciśnięciem klawisza "x"

0

Witam, napisałem poniższy program do liczenia sumy szeregu funkcyjnego. Skorzystałem z do...while i ConsoleKeyInfo, żeby zakończyć po naciśnięciu klawisza "x" przez użytkownika, ale nic takiego się nie dzieje i program działa w kółko niezależnie.

Prosiłbym o wskazanie błędu lub podpowiedzi, czy jest inna "metoda" na to co chciałbym osiągnąć.

 • Problem: Po naciśnięciu klawisza "x" program powinien zakończyć pracę, a tak się nie dzieje.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace NN
{
  class Program
  {
    static void SumaSzereguFunkcyjnego(float x, float Eps, out float
    SumaSzeregu, out int LicznikWyrazówSzeregu)
    {
      float a;
      int k;
      a = 2 - x;
      k = 1;
      SumaSzeregu = a;
      do
      {
        k++;
        a *= (float)Math.Sqrt(1 - (1 / k)) * (2 - x);
        SumaSzeregu += a;
      } while (Math.Abs(a) > Eps);
      LicznikWyrazówSzeregu = k;
    }
    static void Main(string[] args)

    {
      ConsoleKeyInfo Wyjście;
      do
      {

        float x;
        float Eps;
        float SumaSzeregu;
        int LicznikZsumowanychWyrazów;
        Console.Write("\n\t\tProgram wyznacza sumę szeregu funkcyjnego: "
          + "\n\n\t(-1)^k * 1/k^1/2 * (x -2)^k"
          + "\n\n\t dla podanej niezależnej x oraz dokładności obliczeń Eps");
        Console.WriteLine("\n\n\tPodaj wartość zmiennej niezależnej x: ");
        Wyjście = Console.ReadKey();

        while (!float.TryParse(Console.ReadLine(), out x))
        //while(!TryParseFLOAT(Console.ReadLine(), out x))
        {
          Console.Write("\n\tERROR: w podanym zapisie wartości"
            + "zmiennej niezależnej x \n\twystąpił niedozwolony znak!");
          Console.Write("\n\n\tWprowadz ponownie wartości zmiennej niezależnej x: ");

        }
        //wczytanie dokładności obliczeń
        do
        {
          Console.WriteLine("\n\tPodaj dokładność obliczeń Eps: ");

          while (!float.TryParse(Console.ReadLine(), out Eps))
          {
            Console.Write("\n\tERROR: w podanym zapisie wartości dokładności obliczeń Eps"
              + "\n\twystąpił niedozwolony znak!");
            Console.Write("\n\tWprowadz wartość dokładności obliczeń Eps jeszcze raz: ");
          }
          /*sprawdzenie warunku wejściowego, który musi być spełniony przez wartość Eps:
           * 0<Eps<1*/
          if ((Eps <= 0) || (Eps >= 1))
            Console.Write("\n\tERROR: Dokładność obliczeń musi spełniać warunek wejściowy: "
              + "\n\t 0 < Eps < 1; podaj dokładność obliczeń jeszcze raz!");
        } while ((Eps <= 0) || (Eps >= 1));
        /*wywołanie metody dla obliczenia sumy szeregu: na prawach instrukcji, gdyż nie zwraca
         * żadnej wartości (jest typu void) w miejsce wywołanie metody: SumaSzereguFunkcyjnego,
         * a wyniki obliczeń są przekazywane przez parametry wyjściowe (out)*/
        SumaSzereguFunkcyjnego(x, Eps, out SumaSzeregu, out LicznikZsumowanychWyrazów);
        //wyprowadzenie wyników obliczeń
        Console.WriteLine("\n\n\tWyniki obliczeń:");
        Console.WriteLine("\n\tSuma szeregu (zapis wykładniczy): {0,10:E}", SumaSzeregu);
        Console.WriteLine("\n\tSuma szeregu (zapis stałopozycyjny): {0,10:F}", SumaSzeregu);
        Console.WriteLine("\n\tSuma szeregu (zapis najbardziej zwięzły): {0,10:G}", SumaSzeregu);
        Console.WriteLine("\n\tLiczba zsumowanych wyrazów szeregu k = {0,3}", LicznikZsumowanychWyrazów);
        //wypisanie tych samych wyników w jednej instrukcji
        Console.WriteLine("\n\n\tWyniki obliczeń (jeszcze raz, ale zapisane w jednej"
          + "instrukcji):");
        Console.WriteLine("\n\tSuma szeregu (zapis wykładniczy): {0,10:E}"
          + "\n\tSuma szeregu (zapis stałopozycyjny): {0,10:F}"
          + "\n\tSuma szeregu (zapis najbardziej zwięzły): {0,10:G}"
          + "\n\t\t\t{0,10:G2} \n\n\tLiczba zsumowanych wyrazów szeregu "
          + "k = {3,3}", SumaSzeregu, SumaSzeregu, SumaSzeregu, LicznikZsumowanychWyrazów);
        //autor programu

        Console.WriteLine("\n\n\tNaciśnij klawisz "X" dla zakończenia programu...");
        Console.ReadKey();

      } while (Wyjście.Key != ConsoleKey.X);
    }
  }

}
1

Kod jest koszmarny...

Ale jeśli działa, to chyba wystarczy na końcu przed Console.ReadKey(); dopisać Wyjście =

0

Dziękuję, teraz działa. Co do tego, że jest koszmarny. Sam go nie wymyśliłem, tak uczy nas Prof. na studiach a ja tylko wpisałem swój zadany szereg. Mógłbyś rozwinąć czemu jest to zły sposób pisania kodu?

1
daniel_b napisał(a):

Mógłbyś rozwinąć czemu jest to zły sposób pisania kodu?

Kod powinien mieć więcej enterów (jedna myśl ma być oddzielona od innej pustą linijką). Poza tym większość kodu znajduje się w metodzie Main. Jest to tylko punkt startowy programu, więc powinien zawierać właściwie tylko jedno wywołanie metody. Żeby kod sam się komentował i był czytelny trzeba unikać pętli w pętli - kolejne zagnieżdżenia pętli można nazwać, nadać im parametry i wsadzić do metody. Poczytaj książkę "Czysty Kod".

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0