Witam,

zacząłem poznawać canvas z książką "HTML5 Canvas", rok jej wydania to 2013 i jest trochę nieaktualna. Chciałbym prosić o pomoc w uruchomieniu skryptu. Po otworzeniu konsoli otrzymuję błąd w postaci: "Uncaught ReferenceError: Events is not defined(...)"

Kod events.js:

function addPoint(events, points){
  var context = events.getContext();
  var drawingPos = events.getMousePos();

  if(drawingPos !== null){
    points.push(drawingPos);
  }
}

function drawPath(canvas, points, canvasImg){
  var context = canvas.getContext("2d");

  //wyczyszczenie płótna
  context.clearRect(0,0,canvas.width, canvas.height);

  //przerysowanie płótna przed wyświetleniem ścieżki
  context.drawImage(canvasImg, 0, 0, canvas.width, canvas.height);

  //wyświetlenie ścieżki
  context.beginPatch();

  context.lineTo(points[0].x, points[0].y);
  for(var n = 1; n < points.length; n++){
    var point = points[n];
    context,lineTo(point.x, point.y);
  }
  context.stroke();
}

//Funkcja aktualizująca kolor tła prostokąna prezentującego kolor na pasku narzędzi:
function updateColorSquare(){
  var red = document.getElementById("Red").value;
  var green = document.getElementById("Green").value;
  var blue = document.getElementById("Blue").value;

  var colorSquare = document.getElementById("colorSquare");
  colorSquare.style.backgroundColor = "rgb(" + red + "," + green + "," + blue + ")";
}

//Funkcja zwracająca obiekt obrazka reprezentującego zawartość elementu canvas:
function getCanvasImg(canvas){
  var img = new Image();
  img.src = canvas.toDataURL();
  return img;
}

//obiekt Events reprezentujący zawartość elementu canvas, inicjalizujący kolor jakim użytkownik będzie rysować, oraz szerokość linii:
window.onload = function(){
  var events = new Events("myCanvas");
  var canvas = events.getCanvas();
  var context = events.getContext();
  var isMouseDown = false;
  var canvasImg = getCanvasImg(canvas);
  var points = [];

  //inicjalizacja parametrów rysowania
  var red = document.getElementById("red").value;
  var green = document.getElementById("green").value;
  var blue = document.getElementById("blue").value;
  var size = document.getElementById("size").value;

  //aktualizacja sekwencji koloru po wprowadzeniu nowych danych
  //dodanie procedur obsługi zdarzeń
  document.getElementById("red").addEventListener("keyup", function(evt){
    updateColorSquare();
  }, false);
  document.getElementById("green").addEventListener("keyup", function(evt){
    updateColorSquare();
  }, false);
  document.getElementById("blue").addEventListener("keyup", function(evt){
    updateColorSquare();
  }, false);

  //czyszczenie płótna, gdy użytkownik kliknie przycisk wyczyść:
  document.getElementById("clearButton").addEventListener("click", function(evt){
    events.clear();
    points =[];
    canvasImg = getCanvasImg(canvas);
  }, false);
  //zapis - skonwertowana zawartość elementu canvas na postac danych URL i wyświetlenie rysunku jako obrazek w nowym oknie przeglądarki
  document.getElementById("saveButton").addEventListener("click", function(evt){
    //otworzenie nowego okna z zapisanym rysunkiem, tak by użytkownik mógł go kliknąć i zapisać na swoim komputerze
    window.open(canvas.toDataURL());
  }, false);
  //pobieranie bieżącej pozycji myszki, określenie koloru, szerokości linii i stylu ścieżki, dodanie pierwszego punktu do tablicy a następnie przypisanie fladze isMouseDown wartości TRUE
  canvas.addEventListener("mousedown", function(){
    var drawingPos = events.getMousePos();

    //aktualizacja parametrów rysowania
    red = document.getElementById("red").value;
    green = document.getElementById("green").value;
    blue = document.getElementById("blue").value;
    size = document.getElementById("size").value;

    //rozpoczęcie rysowania ścieżki
    context.strokeStyle = "rgb(" + red + "," + green + "," + blue + ")";
    context.lineWidth = size;
    context.lineJoin = "round";
    context.lineCap = "round";
    addPoint(events, points);
    isMouseDown = true;
  }, false);
  //w ramach obsługi zdarzenia mouseup przypisać fladze isMouseDown wartość false, narysować ścieżkę, a następnie zpaisać obrazek stanowiący zawartość elementy canvas:
  canvas.addEventListener("mouseup", function(){
    isMouseDown = false;
    if(points.length > 0) {
      drawPath(this, points, canvasImg);
      //wyczyszczenie punktów
      points = [];
    }
    canvas = getCanvasImg(this);
  }, false);
  //Kiedy użytkownik usunie wskaźnik myszy obszaru elementu, zasymulować zdarzenie mouseup
  canvas.addEventListener("mouseout", function(){
    if(document.createEvent){
      var evt = document.createEvent('MouseEvents');
      evt.initEvent("mouseup", true, false);
      this.dispatchEvent(evt);
    }
    else {
      this.fireEvent("onmouseup");
    }
  }, false);
  //Określenie funkcji stage() która będzie nieustannie dodawać do aktualnej ścieżki nowe punkty, o ile tylko użytkownik przesuwa wskaźnik myszy, naciskając przy tym jej przycisk:
  events.setDrawStage(function(){
    if(isMouseDown){
      addPoint(this,points);
      drawPath(canvas, points, canvasImg);
    }
  });
};

Fragment kodu index.html:

<div id="toolbar">
  <label>
  Kolor:
  </label>
  R: <input type="text" id="red" maxlength="3" class="short" value="0">
  G: <input type="text" id="green" maxlength="3" class="short" value="0">
  B: <input type="text" id="blue" maxlength="3" class="short" value="255">
  <div id="colorSquare">
  </div>
  <label>
    Wielkość:
  </label>

  <input type="text" id="size" maxlength="3" class="short" value="20">px
  <input type="button" id="clearButton"value="Wyczyść">
  <input type="button" id="saveButton"value="Zapisz">
  </div>
  <canvs id="myCanvas" width="600" heigth="250">
  </canvs>

   <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
  <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
  <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="js/script.js"></script>
  <script src="js/events.js"></script>

Problem leży w tworzeniu obiektu Events w pliku events.js, linia: "var events = new Events("myCanvas");". Czy mógłby ktoś pomóc? Z góry piękne dzięki :*