Błąd z random, setText i obsługą przycisków.

2016-11-03 23:03
0

Witam. Mam problem po naciśnięciu w przycisk wyrzuca mnie z programu mam coś źle?


b1.setOnClickListener(new OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {

          int wylosowanajeden = r.nextInt(20000);
          t1.setText(wylosowanajeden);

        }
      });
edytowany 1x, ostatnio: iks de, 2016-11-03 23:03

Pozostało 580 znaków

2016-11-04 08:06
0

Jaki błąd? jakiej klasy jest obiekt t1, b1(kiepskie nazwy)? Więcej kontekstu. Stawiam na to, że argument metody setText nie jest typu int

Pozostało 580 znaków

2016-11-04 13:54
0

Podaj stack trace bo kryształowa kula jest chwilowo poza zasięgiem


Pozostało 580 znaków

2016-11-04 16:16
0

Lepiej podam całą klasę.

import android.app.*;
import android.os.*;
import android.media.*;
import android.widget.*;
import android.view.*;
import android.content.*;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.util.*;
import java.util.*;

public class wyszukaj extends Activity {
  Random r = new Random();
  Button b2;
  TextView t1;
  Button b1;
  ImageButton i1;
  ImageButton i2;
  ImageButton i3;
  ImageButton i4;
  ImageButton i5;
  ImageButton i6;
  ImageButton i7;
  ImageButton i8;
  ImageButton i9;
  ImageButton menu1;
  DigitalClock digitalclock1;
  ImageButton i10;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.wyszukaj);
    setVolumeControlStream(AudioManager.STREAM_MUSIC);
  t1=(TextView)findViewById(R.id.text1wyszukaj);
  b1=(Button)findViewById(R.id.button1wyszukaj);

    i10=(ImageButton)findViewById(R.id.closewyszukaj);
    i1=(ImageButton)findViewById(R.id.poz1);
    i2=(ImageButton)findViewById(R.id.poz2);
    i3=(ImageButton)findViewById(R.id.poz3);
    i4=(ImageButton)findViewById(R.id.poz4);
    i5=(ImageButton)findViewById(R.id.poz5);
    i6=(ImageButton)findViewById(R.id.poz6);
    i7=(ImageButton)findViewById(R.id.poz7);
    i8=(ImageButton)findViewById(R.id.poz8);
    i9=(ImageButton)findViewById(R.id.dalej);

    digitalclock1=(DigitalClock)findViewById(R.id.digitalclock);
    menu1=(ImageButton)findViewById(R.id.menu);

    i1.setVisibility(View.INVISIBLE);
    i2.setVisibility(View.INVISIBLE);
    i3.setVisibility(View.INVISIBLE);
    i4.setVisibility(View.INVISIBLE);
    i5.setVisibility(View.INVISIBLE);
    i6.setVisibility(View.INVISIBLE);
    i7.setVisibility(View.INVISIBLE);
    i8.setVisibility(View.INVISIBLE);

    b1.setOnClickListener(new OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {

          int wylosowanajeden = r.nextInt(20000);
          t1.setText(wylosowanajeden);

        }
      });

    i10.setOnClickListener(new OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
          ActivityStarter starter = new ActivityStarter();
          starter.start();
        }
      });
}
  private class ActivityStarter extends Thread {
    @Override
    public void run() {
      try{
        Thread.sleep(0);
      } catch (Exception e) {
        Log.e("Wyszukaj", e.getMessage());
      }

      Intent intent = new Intent(wyszukaj.this,MainActivity.class);
      wyszukaj.this.startActivity(intent);
      wyszukaj.this.finish();
    }
  }

  /*private class ActivityStarterr extends Thread {
    @Override
    public void run() {
      try{
        Thread.sleep(0);
      } catch (Exception e) {
        Log.e("Wyszukaj", e.getMessage());
      }

    }
  }*/

}
edytowany 1x, ostatnio: bogdans, 2016-11-05 06:42
Wstawiaj kod w znaczniki <code=java></code>. - bogdans 2016-11-05 06:43
Lista tagów nie powinna być identyczna z lista słów, które znasz. Bardzo przydatny jest tag android. - bogdans 2016-11-05 06:44

Pozostało 580 znaków

2016-11-04 16:36

Na szybko, nie omawiając kodu podanego wyżej:
t1.setText(Integer.toString(wylosowanajeden));

edytowany 1x, ostatnio: opax92, 2016-11-04 16:36

Pozostało 580 znaków

2016-11-04 16:56
0

Dzięki działa.

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0