Program liczący przecięcia zera, odczyt z pliku

0

Program ten ma zliczać każdorazowe przecięcie zera w celu obliczenia częstotliwości przecięć. Potrzebuje jednak, aby program pobierał wartości z pliku, a nie z klawiatury. Program jednak nie potrzebuje informacji na temat czasu, który ma postać xx:xx:xx.yyy. np 00:00:00.167, a jedynie to co występuje po spacji, czyli wartość dodatnią czy też ujemną, które służyć będą do obliczania przecięć zera.

Plik posiada następujące informacje:

00:00:00.167 3.98
00:00:00.296 7.12
00:00:00.398 9.12
00:00:00.459 9.57
00:00:00.504 8.60
00:00:00.669 7.63
00:00:00.701 4.35
00:00:00.888 2.01
00:00:00.959 -1.65
00:00:01.091 -4.38
00:00:01.137 -7.23
00:00:01.230 -8.54
...

Kod źródłowy programu, który liczy przecięcia zera z klawiatury. Szukam dlatego sposobu jak sprawić, aby wartości te były odczytywane wprost z pliku.

#include <stdio.h>
#define PACZKA 99
#define MAX 10
#define MIN -10
#define GORA 14
#define DOL 8

int main()
{
 float now=0.0, past=0.0;
 int cut=0, index=0;
 printf("\n    Licznik przeciec zera.    \n");
 printf("Zakres liczb brany pod uwage: <-10;10>\n");
 printf("   Kod 99 konczy prace licznika.  \n\n");

 while (now!=99)          /*petla programu*/
  {
   /*now - aktualna wartosc
    past - wartoscc poprzednia, nie 0
    cut - liczba przeciec
    index - liczba danych w zestawie*/
   scanf("%f", &now);
   if ((now>=MIN) && (now<=MAX)) /*zgodne dane*/
    {
     ++index;         /*dodanie liczby do licznika*/
     if ((now*past)<0.0) ++cut;/*przeciecie zera*/
     if (now!=0.0) past=now;  /*pominiecie zer*/     
     if (index==PACZKA)    /*koniec paczki*/
      {
        if((cut>=DOL) && (cut<=GORA))  /*po zebraniu danych sprawdza przeciecia*/
        {
          printf("Poprawna liczba przeciec: %d\n", cut);
        }
        else
        {
          printf("Niepoprawna liczba przeciec: %d\n", cut);
        }
        /*jezeli program napotka kod konczacy 99 przed
        koncem paczki nie wyswietli aktualnej liczby przeciec*/
        index=0; /*wyzerowanie danych*/
        cut=0;
        past=0.0;
      }

    }
   }
 return 0;
}
0

Tylko jak mam odseparować te 2 dane, czyli czas i wartość. Czy da się zrobić tak, aby odczytywało tylko float z każdej linii?

0

A dlaczego nie po prostu:

fscanf(fd, "%i:%i:%i.%i %f", &unused, &unused, &unused, &unused, &value);

?

0

Zrobiłem tak, ale program się nie kończy, ciągle wypisuje wartości

 #include <stdio.h>
int main()
{
 FILE *plik = fopen("przeciecia_zera1.txt", "r");
 int unused;
  float value;
 if (plik == NULL)
  {
   printf("Otwarcie nieudane");
  }
 while (fscanf(plik, "%i:%i:%i.%i %f\n", &unused, &unused, &unused, &unused, &value) != EOF)
  {
   printf("%f\n", &value);
  }

fclose(plik);
}
1

Racja, kropka psuje.

while (fscanf(plik, "%i:%i:%f %f", &unused_int, &unused_int, &unused_float, &value) != EOF)

Dodatkowo w printf przy value nie powinno być &.

0

Okej, super teraz działa. Pozostaje teraz najgorsze jak dla mnie, Wprowadzić to do programu docelowego :/

0

Program wyłącza się przy skonczeniu paczki, jak temu moge zapobiec, probuje getch(), ale moze jest w zlym miejscu?

 #include <stdio.h>
#define PACZKA 99
#define MAX 10
#define MIN -10
#define GORA 14
#define DOL 8

int main()
{
 float value=0.0, past=0.0, unused_float;
 int cut=0, index=0, unused_int;
 FILE *plik = fopen("przeciecia_zera1.txt", "r");
 if (plik == NULL)
  {
   printf("Otwarcie nieudane");
  }

 printf("\n    Licznik przeciec zera.    \n");
 printf("Zakres liczb brany pod uwage: <-10;10>\n");
 printf("   Kod 99 konczy prace licznika.  \n\n");

 while (value!=99)          /*petla programu*/
  {
                  /*now - aktualna wartosc                                                                        
                 past - wartoscc poprzednia, nie 0                                                                     
                   cut - liczba przeciec                                                                         
                   index - liczba danych w zestawie*/
   while (fscanf(plik, "%i:%i:%f %f\n", &unused_int, &unused_int, &unused_float, &value)!=EOF)
    {
     if ((value>=MIN) && (value<=MAX)) /*zgodne dane*/
      {
       ++index;         /*dodanie liczby do licznika*/
       if ((value*past)<0.0) ++cut;/*przeciecie zera*/

       if (value!=0.0) past=value;  /*pominiecie zer*/
      }
    }
     if (index==PACZKA)    /*koniec paczki*/

      {

       if((cut>=DOL) && (cut<=GORA))  /*po zebraniu danych sprawdza przeciecia*/
        {
         printf("Poprawna liczba przeciec: %d\n", cut);
        }
       else
        {
         printf("Niepoprawna liczba przeciec: %d\n", cut);
        }
       /*jezeli program napotka kod konczacy 99 przed                                                                        
        koncem paczki nie wyswietli aktualnej liczby przeciec*/
       index=0; /*wyzerowanie danych*/
       cut=0;
       past=0.0;
      }
 }
 fclose(plik);
 getch();
 return 0;
}
0

Usunąłem

 if (index==PACZKA)

i teraz zlicza wszystko dobrze.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0