Parametry okna z pliku

0

"Napisz aplikację okienkową,w której tytuł i rozmiary okna będą wczytywane z pliku tekstowego o nazwie przekazanej jako argument wywołania. W przypadku niepodania nazwy pliku bądź wykrycia nieprawidłowego formatu danych powinny zostać zastosowane wartości domyślne"

Cześć. Jak oceniacie moje rozwiązanie? Czy dobrze używam try catch i czy to nic złego że konwertuje ewentualny null do int?
Mam do rozwiązania podobne zadanie, w którym z pliku wczytywana jest struktura menu jakie ma być w tym oknie i nie wiem jak się za to zabrać. Macie jakieś pomysły?

public class MyForm : Form
  {
    public MyForm(string tytul,int szerokosc,int wysokosc)
    {
      Width = szerokosc;
      Height = wysokosc;
      Text = tytul;

      MainMenu mm = new MainMenu();

      MenuItem m1 = new MenuItem();

      MenuItem m11 = new MenuItem();
      MenuItem m12 = new MenuItem();
      MenuItem m13 = new MenuItem();


      m1.Text = "Plik";
      m11.Text = "Nowy";
      m12.Text = "Otwórz";
      m13.Text = "Opcje";

      mm.MenuItems.Add(m1);

      m1.MenuItems.Add(m11);
      m1.MenuItems.Add(m12);
      m1.MenuItems.Add(m13);

      Menu = mm;
    }
  }

  class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      string tytul = "domyślny tytuł";
      int szerokosc = 640;
      int wysokosc = 480;

      if(args.Length < 1)
      {
        Application.Run(new MyForm(tytul, szerokosc, wysokosc));
      }
      else
      {
        string plik = args[0];
        StreamReader sr;

        try
        {
          sr = new StreamReader(plik);
        }
        catch(Exception)
        {
          Console.WriteLine("nie udalo sie otworzyc pliku");
          return;
          
        }

        tytul = sr.ReadLine();
        string szerokosctekst = sr.ReadLine();// jeśli koniec pliku, zwraca null
        string wysokosctekst = sr.ReadLine();

        sr.Close();
        try
        {
            szerokosc = Convert.ToInt32(szerokosctekst);//Convert.ToInt32(null) == 0
            wysokosc = Convert.ToInt32(wysokosctekst);
        }
        catch (Exception)
        {
            szerokosc = 640;
            wysokosc = 480;
        }

        if((szerokosc <= 0)||(wysokosc <= 0))
        {
          szerokosc = 640;
          wysokosc = 480;
        }
        
        Application.Run(new MyForm(tytul, szerokosc, wysokosc));

      }
    }
  }
1

Możesz pokusić się o stworzenie takiego małego menadżera rozmiaru okna:

using System;
using System.Text;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Xml.Serialization;

public class FormSize
{
  private int height;
  public int Height
  {
    get { return Math.Max(this.height, this.MinHeight); }
    set { this.height = value; }
  }

  private int width;
  public int Width
  {
    get { return Math.Max(this.width, this.MinWidth); }
    set { this.width = value; }
  }

  [XmlIgnore]
  public int MinHeight { get; private set; }

  [XmlIgnore]
  public int MinWidth { get; private set; }

  public FormSize()
  {
    this.MinHeight = this.Height = 480;
    this.MinWidth = this.Width = 640;
  }
}

public class FormSizeManager
{
  public FormSize Size { get; private set; }

  public FormSizeManager()
  {
    this.Size = new FormSize();
  }

  public void Save(string destinationPath)
  {
    var serial = new XmlSerializer(typeof(FormSize));
    using (var stream = new StreamWriter(destinationPath))
    {
      serial.Serialize(stream, this.Size);
    }
  }

  public void Load(string sourcePath)
  {
    var deserial = new XmlSerializer(typeof(FormSize));
    using (var stream = new StreamReader(sourcePath))
    {
      var data = deserial.Deserialize(stream) as FormSize;
      this.Size.Height = data.Height;
      this.Size.Width = data.Width;
    }
  }
}

class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    var form = new Form();
    var sizemanager = new FormSizeManager();
    try
    {
      sizemanager.Load(args[0]);
      form.Height = sizemanager.Size.Height;
      form.Width = sizemanager.Size.Width;
      form.FormClosing += (sender, e) =>
      {
        sizemanager.Size.Height = form.Height;
        sizemanager.Size.Width = form.Width;
        sizemanager.Save(args[0]);
      };
    }
    catch (Exception)
    {
      Console.WriteLine("File reading error! Setting default form size.");
      form.Height = sizemanager.Size.MinHeight;
      form.Width = sizemanager.Size.MinWidth;
    }
    finally
    {
      form.ShowDialog();
    }
  }
}

Spróbuj zamienić np args[0] na args[1] żeby program wyrzucił wyjątek to zobaczysz jak to działa. Zanim uruchomisz utwórz taki plik np. w katalogu debugowania:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FormSize xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <Height>480</Height>
 <Width>640</Width>
</FormSize>

Ścieżkę do niego podajesz jako args[0].

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1