JAXB a listy typu JTExtArea i Line2D

Brfg
2016-09-22 15:39
Brfg
0

Czy istnieje sposób na zapisanie przy pomocy JAXB, list typu JTextArea i Line2D? Próbowałem podobnie jak w przypadku list typu String, ale tak się nie da.

import java.awt.geom.Line2D;
import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Marshaller;

public class Test
{ 
  Listy listy;
  ArrayList<JTextArea> listaPol;
  ArrayList<Line2D> listaLinii;

  public static void main(String[] args)
  {
    Test test = new Test();
    test.zapiszListeDoXML();  
  }  

  public void zapiszListeDoXML()
  {
    JTextArea pole1 = new JTextArea();
    pole1.setBounds(400,400,200,100);

    JTextArea pole2 = new JTextArea();
    pole2.setBounds(400,800,200,100);

    listaPol = new ArrayList<JTextArea>();
    listaPol.add(pole1);
    listaPol.add(pole2);

    Line2D linia1 = new Line2D.Double(100,100,300,100);
    Line2D linia2 = new Line2D.Double(100,200,300,200);

    listaLinii = new ArrayList<Line2D>();
    listaLinii.add(linia1);
    listaLinii.add(linia2);

    listy = new Listy();
    listy.setListaPol(listaPol);
    listy.setListaLinii(listaLinii);

     JFileChooser fileCh = new JFileChooser();

      if (fileCh.showSaveDialog(null)==JFileChooser.APPROVE_OPTION)
      {
        File nazwaPliku = fileCh.getSelectedFile();  

       try 
       {
        JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(Listy.class);
        Marshaller jaxbMarshaller = jaxbContext.createMarshaller();
        jaxbMarshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, true);

        jaxbMarshaller.marshal(listy, nazwaPliku);
        jaxbMarshaller.marshal(listy, System.out);
       }
       catch (JAXBException f) 
       {
        f.printStackTrace();
       } 
     }
  }
}
import java.awt.geom.Line2D;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElementWrapper;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement(name = "Listy")
public class Listy
{
  List<JTextArea> listaPol = new ArrayList<JTextArea>();

  public List<JTextArea> getListaPol() 
  {
    return listaPol;
  }

  @XmlElementWrapper(name = "listaPol")
  @XmlElement(name = "Value") 
  public void setListaPol(List<JTextArea> listaPol) 
  {
    this.listaPol = listaPol;
  }  

  List<Line2D> listaLinii = new ArrayList<Line2D>();

  public List<Line2D> getListaLinii() 
  {
    return listaLinii;
  }

  @XmlElementWrapper(name = "listaLinii")
  @XmlElement(name = "Value") 
  public void setListaLinii(List<Line2D> listaLinii) 
  {
    this.listaLinii = listaLinii;
  }   
}

Pozostało 580 znaków

Brfg
2016-09-26 15:06
Brfg
0

Pomoże ktoś? Nie wiem, czy robię coś źle, czy nie da się zapisać w JAXB, list tych typów.

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0