Zasady JAXB w przypadku ArrayList

0

Mam problem z "załapaniem" zasad JAXB w przypadku ArrayList. Poniżej wstawiam uproszczony przykład, w jaki sposób zapisuję do XMLa jedną listę.

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Marshaller;

public class Test
{ 
  Listy listy;
  ArrayList<String> listaImion;

  public static void main(String[] args)
  {
    Test proba = new Test();
    proba.zapiszListeDoXML();  
  }  

  public void zapiszListeDoXML()
  {
    listaImion = new ArrayList<String>();
    listaImion.add("Ala");
    listaImion.add("Ola");
    listaImion.add("Ula");

    listy = new Listy();
    listy.setList(listaImion);

     JFileChooser fileCh = new JFileChooser();

      if (fileCh.showSaveDialog(null)==JFileChooser.APPROVE_OPTION)
      {
        File nazwaPliku = fileCh.getSelectedFile();  

       try 
       {
        JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(Listy.class);
        Marshaller jaxbMarshaller = jaxbContext.createMarshaller();
        jaxbMarshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, true);

        jaxbMarshaller.marshal(listy, nazwaPliku);
        jaxbMarshaller.marshal(listy, System.out);
       }
       catch (JAXBException f) 
       {
        f.printStackTrace();
       } 
     }
  }
}

i

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement(name = "Listy")
public class Listy
{
  List<String> list = new ArrayList<String>();

  public List<String> getList() 
  {
    return list;
  }

  @XmlElement(name = "Value")
  public void setList(List<String> list) 
  {
    this.list = list;
  }
}

Nie wiem w jaki sposób mógłbym zapisać więcej list, np. jeszcze listaCyfr. Czy konieczne jest stworzenie dodatkowej klasy?

0

Pomoże ktoś?
Gdy zapisuję dwie listy w poniższy sposób:

import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Marshaller;

public class Test
{ 
  Listy listy;
  ArrayList<String> listaImion;
  ArrayList<Integer> listaCyfr;

  public static void main(String[] args)
  {
    Test test = new Test();
    test.zapiszListeDoXML();  
  }  

  public void zapiszListeDoXML()
  {
    listaImion = new ArrayList<String>();
    listaImion.add("Ala");
    listaImion.add("Ola");
    listaImion.add("Ula");

    listaCyfr = new ArrayList<Integer>();
    listaCyfr.add(18);
    listaCyfr.add(20);
    listaCyfr.add(22);

    listy = new Listy();
    listy.setListaImion(listaImion);
    listy.setListaCyfr(listaCyfr);

     JFileChooser fileCh = new JFileChooser();

      if (fileCh.showSaveDialog(null)==JFileChooser.APPROVE_OPTION)
      {
        File nazwaPliku = fileCh.getSelectedFile();  

       try 
       {
        JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(Listy.class);
        Marshaller jaxbMarshaller = jaxbContext.createMarshaller();
        jaxbMarshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, true);

        jaxbMarshaller.marshal(listy, nazwaPliku);
        jaxbMarshaller.marshal(listy, System.out);
       }
       catch (JAXBException f) 
       {
        f.printStackTrace();
       } 
     }
  }
}
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement(name = "Listy")
public class Listy
{
  List<String> listaImion = new ArrayList<String>();

  public List<String> getListaImion() 
  {
    return listaImion;
  }

  @XmlElement(name = "Value")
  public void setListaImion(List<String> listaImion) 
  {
    this.listaImion = listaImion;
  }  

   List<Integer> listaCyfr = new ArrayList<Integer>();

    public List<Integer> getListaCyfr() 
    {
      return listaCyfr;
    }

    @XmlElement(name = "Value")
    public void setListaCyfr(List<Integer> listaCyfr) 
    {
      this.listaCyfr = listaCyfr;
    }
}

otrzymuję taki wynik:

<Listy>
  <Value>18</Value>
  <Value>20</Value>
  <Value>22</Value>
  <Value>Ala</Value>
  <Value>Ola</Value>
  <Value>Ula</Value>
</Listy>

A zależałoby mi na takim:

<Listy>
  <ListaCyfr>
    <Value>18</Value>
    <Value>20</Value>
    <Value>22</Value>
  </ListaCyfr>
  <ListaImion>
    <Value>Ala</Value>
    <Value>Ola</Value>
    <Value>Ula</Value>
  </ListaImion>
</Listy>

Czy istnieje możliwość dodania w klasie Listy jakiejś adnotacji, która pozwoli otrzymać taki zapis?

1

sprawdź :

@XmlElementWrapper(name ="ListaImion")

i odpowiednio nazwij dla drugiej listy

0

Dzięki, działa.
Nie jest to bardzo ważne, ale zastanawia mnie jeszcze, dlaczego listy zapisują się w odwrotnej kolejności, tzn. najpierw listaCyfr, a listaImion niżej?

0

ustaw sobie nazwę parametru adnotacji na "bbb" i "aaa" i porównaj :)

0

:) Nie skojarzyłem, że listy zapisują się alfabetycznie.
Z XMLa listy pobieram w ten sposób:

public void pobierzListeZXML()
{  
  JFileChooser fileCh = new JFileChooser();

  if (fileCh.showSaveDialog(null)==JFileChooser.APPROVE_OPTION)
  {
    File nazwaPliku = fileCh.getSelectedFile();  

    try 
    {
     JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(Listy.class);
     Unmarshaller jaxbUnmarshaller = jaxbContext.createUnmarshaller();
     Listy listy = (Listy) jaxbUnmarshaller.unmarshal(nazwaPliku);

     listaImion = (ArrayList<String>) listy.getListaImion();  
     listaCyfr = (ArrayList<Integer>) listy.getListaCyfr();

    }
    catch (JAXBException f) 
    {
     f.printStackTrace();
    }  
  }
}

Działa, ale chciałbym się upewnić, czy prawidłowo powinno się to robić w taki sposób.

0

Mógłbyś zrobić coś takiego:

  public <T> T loadDataFromFile(Class<T> inputClass, String pFilename) throws Exception {
    try (Reader reader = new FileReader(pFilename)) {
      JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(inputClass);
      Unmarshaller unmarshaller = jaxbContext.createUnmarshaller();
      XMLInputFactory factory = XMLInputFactory.newInstance();
      XMLStreamReader xmlStream = factory.createXMLStreamReader(reader);
      JAXBElement<T> object = unmarshaller.unmarshal(xmlStream, inputClass);
      return object.getValue();
    } catch (JAXBException | XMLStreamException | IOException e) {
      throw new Exception("Invalid xml input file or error during parsing", e);
    }
  }

I wtedy mozesz sobie zrobić

Listy listy = loadDataFromFile(Listy.class, fileCh.getSelectedFile())

Wtedy obejdzie sie bez tych rzutowań.

0

Pojawia się problem, w przypadku gdybym chciał zapisać do XMLa listę pol JTextArea. Czy jest na to jakiś sposób? Na razie chodzi o przykład z rzutowaniem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0