Wątek przeniesiony 2016-08-09 11:15 z C# i .NET przez ŁF.

Error. Metoda nie statyczna

2016-08-09 10:35

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

To wszystko co tam wklepałem to przepisałem z książki więc nie piszcie mi czegoś w stylu cały kod do wyrzucenia albo zacznij od aplikacji z interfejsem tekstowym albo najlepiej od pracy na kasie w biedronce.

Error wygląda tak a autor twierdzi że nie powinno nic być bo wszystko było wielokrotnie sprawdzane. Sprawdzałem czy się gdzieś nie pomyliłem ale nie zauważyłem niczego.

Error 2 An object reference is required for the non-static field, method, or property 'Windows.UI.Xaml.Media.Animation.Storyboard.Begin()' R:!!!Projekty_c#\Ratuj ludzi\Ratuj ludzi\MainPage.xaml.cs 81 9 Ratuj ludzi

w załączniku dodaje jeszcze fote. I pokornie proszę o pomoc.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using Windows.Foundation;
using Windows.Foundation.Collections;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;
using Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives;
using Windows.UI.Xaml.Data;
using Windows.UI.Xaml.Input;
using Windows.UI.Xaml.Media;
using Windows.UI.Xaml.Navigation;
using Windows.UI.Xaml.Media.Animation;

// The Basic Page item template is documented at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=234237

namespace Ratuj_ludzi
{
  /// <summary>
  /// A basic page that provides characteristics common to most applications.
  /// </summary>
  public sealed partial class MainPage : Ratuj_ludzi.Common.LayoutAwarePage
  {
    Random random = new Random();
    public MainPage()
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    /// <summary>
    /// Populates the page with content passed during navigation. Any saved state is also
    /// provided when recreating a page from a prior session.
    /// </summary>
    /// <param name="navigationParameter">The parameter value passed to
    /// <see cref="Frame.Navigate(Type, Object)"/> when this page was initially requested.
    /// </param>
    /// <param name="pageState">A dictionary of state preserved by this page during an earlier
    /// session. This will be null the first time a page is visited.</param>
    protected override void LoadState(Object navigationParameter, Dictionary<String, Object> pageState)
    {
    }

    /// <summary>
    /// Preserves state associated with this page in case the application is suspended or the
    /// page is discarded from the navigation cache. Values must conform to the serialization
    /// requirements of <see cref="SuspensionManager.SessionState"/>.
    /// </summary>
    /// <param name="pageState">An empty dictionary to be populated with serializable state.</param>
    protected override void SaveState(Dictionary<String, Object> pageState)
    {
    }

    private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      AddEnemy();
    }

    private void AddEnemy()
    {
      ContentControl enemy = new ContentControl();
      enemy.Template = Resources["EnemyTemplate"] as ControlTemplate;
      AnimateEnemy(enemy, 0, playArea.ActualWidth - 100, "(Canvas.Left)");
      AnimateEnemy(enemy, random.Next((int)playArea.ActualHeight - 100),
        random.Next((int)playArea.ActualHeight - 100), "(Canvas.Top)");
      playArea.Children.Add(enemy);
    }

    private void AnimateEnemy(ContentControl enemy, double from, double to, string propertyToAnimate)
    {
      Storyboard storyboard = new Storyboard() { AutoReverse = true, RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever };
      DoubleAnimation animation = new DoubleAnimation()
      {
        From = from,
        To = to,
        Duration = new Duration(TimeSpan.FromSeconds(random.Next(4, 6)))
      };
    Storyboard.SetTarget(animation, enemy);
    Storyboard.SetTargetProperty(animation, propertyToAnimate);
    Storyboard.Children.Add(animation);
    Storyboard.Begin();
    }

    private void ProgressBar_ValueChanged_1(object sender, RangeBaseValueChangedEventArgs e)
    {

    }
  }
}

Pozostało 580 znaków

2016-08-09 10:38

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 20 godzin temu

Obiekt klasy Storyboard to storyboard pisany z małej litery.


  private void AnimateEnemy(ContentControl enemy, double from, double to, string propertyToAnimate)
    {
      Storyboard storyboard = new Storyboard() { AutoReverse = true, RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever };
      DoubleAnimation animation = new DoubleAnimation()
      {
        From = from,
        To = to,
        Duration = new Duration(TimeSpan.FromSeconds(random.Next(4, 6)))
      };
      storyboard.SetTarget(animation, enemy);
      storyboard.SetTargetProperty(animation, propertyToAnimate);
      storyboard.Children.Add(animation);
      storyboard.Begin();
    }

Pozostało 580 znaków

2016-08-09 16:31

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Mistrzu mój ślepy byłem! Dzięki tobie przejrzałem na oczy! Działa. Wielkie dzięki ^^

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0