Średnia arytmetyczna.

0

Ucze się z Core Java. Mam problem z dodaniem metody, która liczyłaby średnią arytmetyczną zarobków. Nie potrafię tego zrobić tak, aby metoda ta była w klasie Employee(moglbym to obliczyc w EmployeeTest, ale chyba to byłoby niezbyt poprawne).

 public class EmployeeTest {
	public static void main(String[] args) {
		
		double percent = 8;
		Employee[] staff = new Employee[3];
		
		staff[0] = new Employee("Paul Kowalsky", 5000, 2010, 10, 23);
		staff[1] = new Employee("John Travolta", 80000, 2006, 4, 15);
		staff[2] = new Employee("Clint Eastwood", 15000, 2004, 12, 7);
		
		for(Employee e : staff) {
			System.out.println(e.getName() + ", " + e.getSalary() + "$, since " + e.getHireDay());
		}
		
		for(Employee e : staff) {
			e.raiseSalary(percent);
		}
		
		System.out.println("\nAfter a " + percent + "% raise: ");
		for(Employee e : staff) {
			System.out.println(e.getName() + ", " + e.getSalary());
		}
		
	}
}

class Employee {
	
	private String name;
	private int salary;
	private Date hireDay;

	
	public Employee(String n, int s, int year, int month, int day){
		name = n;
		salary = s;
		GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar(year, month-1, day);
		hireDay = calendar.getTime();
	}
	
	public String getName() {
		return name;
	}
	
	public int getSalary() {
		return salary;
	}
	
	public Date getHireDay() {
		return hireDay;
	}
	
	public void raiseSalary(double byPercent) {
		double raise = byPercent * salary / 100;
		salary += raise;
	}
}

Dopiero zaczynam poznawać obiektowość, dlatego też proszę o wyrozumiałość i pomoc

1

Chcesz obliczyć średnią zarobków z kilku pracowników?

<update>

No to jeżeli chcesz obliczać średnią arytmetyczną zarobków kilku pracowników, to w jaki sposób chcesz to robić wywołując metodę na jednym pracowniku, który posiada informację tylko na temat własnych zarobków? Oczywiście jest to możliwe, ale nielogiczne. Najlepiej by było jakbyś posiadał oddzielną klasę np. dziedziczącą po ArrayList (czy tej innej liście według potrzeb), która implementowałaby metody do wykonywania zbiorczych obliczeń i do zbiorczego zarządzania na liście pracowników.

2
  public static double getAvgSalary(Employee[] employees) {
  	double sum = 0;
  	for(Employee e : employees) {
  		sum += e.getSalary();
  	}
  	return sum / employees.length;
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1