Visual Studio, zmiana formatu daty

0

Witam, mam problem z zapisaniem daty do mysql, ponieważ w VisualStudio MonthCalendar przedstawia date jako DD/MM/YYYY, potrzebuje zmienic ten format do YYYY/MM/DD. Czy mozna zrobic to jakims poleceniem w mysql, czy da sie to zrobic od razu w VS ?

0

A jaki język masz ustawiony w systemie?

0

@mlynaro, czyli wszystko działa prawidłowo, bo w języku angielskim datę zapisuje się w formacie: dd/MM/yyyy. Dlaczego chcesz irytować użytkowników?

0

Nie chcę nikogo irytować... w takim razie jak sformatować tą datę, ponieważ MySql nie przyjmuje innego formatu jak YYYY/MM/DD ?

0

Sformatuj tę datę bezpośrednio przed wysłaniem do bazy, a nie na poziomie interfejsu użytkownika.
Bardziej Ci nie pomogę, bo nie wiem nawet w jakiej technologii piszesz. W Visual Studio da się pisać w wielu różnych odmianach C++ i technologiach GUI, nie podałeś w której z nich tworzysz swoją aplikację.

0
private: System::Void btnRDodaj_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
  // dodanie rezerwacji dla klienta
  if (id_klient<=0 || id_usluga <= 0|| id_pracownik <=0||txtRTerminW->Text->Length < 14) {
    MessageBox::Show("Uzupełnij dane!");
  }
  else {
 
 
    MySqlConnection^ laczBaze = gcnew MySqlConnection(konfiguracja);
    MySqlCommand^ polecenie = laczBaze->CreateCommand();
    MySqlTransaction^ transakcja;
    laczBaze->Open();
 
    transakcja = laczBaze->BeginTransaction(IsolationLevel::ReadCommitted);
 
    polecenie->Connection = laczBaze;
 
    polecenie->Transaction = transakcja;
 
    try {
      DateTime^ rezerwacja_od = Convert::ToDateTime(data_w +" "+ godzina_w);
 
      polecenie->CommandText = "INSERT INTO wizyty SET klientela_id = "+id_klient+",uslugi_id = "+id_usluga+", uzytkownik_id = "+id_uzytkownika+", rezerwacja_od = '"+rezerwacja_od+"',rezerwacja_do = '" + rezerwacja_od + "' ,status = 'oczekuje' ; ";
      polecenie->ExecuteNonQuery();
      transakcja->Commit();
      MessageBox::Show("Rezerwacja dla klienta została dodana do bazy danych");
 
    }
    catch (Exception^ komunikat)
    {
      MessageBox::Show(komunikat->Message);
      transakcja->Rollback();
 
    }
    laczBaze->Close();
 
  }
 
} 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1