JPanel nie wyświetla się.

0

Piszę sobie hobbistycznie małą gierkę. Może ktoś kojarzy planszówkę SuperFarmer :) To na razie dopiero szkielet szkieletu programu ale już mam problem.
Wszystko wygląda ok, podzieliłem główne okno na panele dla każdego przeciwnika i zrobiłem osobną klasę. Niestety panele nie wyświetlają się.
Jaka jest tego przyczyna?

Klasa panelu

package game;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;

public class OpponentPanel extends JPanel {
  private String name;

  private JLabel lTitle;

  public OpponentPanel(String name) {
    super();
    setPreferredSize(new Dimension(400, 300));
    setLayout(null);
    this.name = name;

    lTitle = new JLabel(name);
    lTitle.setBounds(10, 10, 200, 50);
    lTitle.setFont(new Font(null, Font.BOLD, 18));
    add(lTitle);

    this.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));

  }
}

Klasa okna

package game;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;

import javax.swing.JFrame;

public class FarmerClientFrame extends JFrame {
  private Game game;

  public FarmerClientFrame(Game game) {
    this.game = game;

    setSize(1200, 900);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("SuperFarmer v." + game.getVersion());
    setLocationRelativeTo(null);
    setResizable(false);

    GridBagLayout gbl = new GridBagLayout();
    setLayout(gbl);

    MyPanel panel0 = new MyPanel();
    GridBagConstraints GBCpanel0 = new GridBagConstraints();
    GBCpanel0.weightx = 1200;
    GBCpanel0.weighty = 300;
    GBCpanel0.gridx = 0;
    GBCpanel0.gridy = 2;
    GBCpanel0.gridwidth = 3;
    GBCpanel0.gridheight = 1;
    add(panel0, GBCpanel0);

    OpponentPanel panel1 = new OpponentPanel("Opponent1");
    GridBagConstraints GBCpanel1 = new GridBagConstraints();
    GBCpanel1.weightx = 400;
    GBCpanel1.weighty = 300;
    GBCpanel1.gridx = 1;
    GBCpanel1.gridy = 0;
    GBCpanel1.gridwidth = 1;
    GBCpanel1.gridheight = 1;
    add(panel1, GBCpanel1);

    OpponentPanel panel2 = new OpponentPanel("Opponent2");
    GridBagConstraints GBCpanel2 = new GridBagConstraints();
    GBCpanel2.weightx = 400;
    GBCpanel2.weighty = 300;
    GBCpanel2.gridx = 0;
    GBCpanel2.gridy = 0;
    GBCpanel2.gridwidth = 1;
    GBCpanel2.gridheight = 1;
    add(panel2, GBCpanel2);

    OpponentPanel panel3 = new OpponentPanel("Opponent3");
    GridBagConstraints GBCpanel3 = new GridBagConstraints();
    GBCpanel3.weightx = 400;
    GBCpanel3.weighty = 300;
    GBCpanel3.gridx = 2;
    GBCpanel3.gridy = 0;
    GBCpanel3.gridwidth = 1;
    GBCpanel3.gridheight = 1;
    add(panel3, GBCpanel3);

    OpponentPanel panel4 = new OpponentPanel("Opponent4");
    GridBagConstraints GBCpanel4 = new GridBagConstraints();
    GBCpanel4.weightx = 400;
    GBCpanel4.weighty = 300;
    GBCpanel4.gridx = 0;
    GBCpanel4.gridy = 1;
    GBCpanel4.gridwidth = 1;
    GBCpanel4.gridheight = 1;
    add(panel4, GBCpanel4);

    OpponentPanel panel5 = new OpponentPanel("Opponent5");
    GridBagConstraints GBCpanel5 = new GridBagConstraints();
    GBCpanel5.weightx = 400;
    GBCpanel5.weighty = 300;
    GBCpanel5.gridx = 2;
    GBCpanel5.gridy = 1;
    GBCpanel5.gridwidth = 1;
    GBCpanel5.gridheight = 1;
    add(panel5, GBCpanel5);

  }

}
0

dodałem setVisible() do panelu i dalej nic. Widoczność okna była już ustawiona w innej klasie w której jest tworzone okno.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0