Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale facebook wymaga ode mnie umieszczenia meta tagów z atrybutami og, np. og:type jeżeli chcę, żeby share button działał. Problem w tym, że ja te informację przekazuję w configu (poniżej), a poza tym jak mam kilka share buttonów, to jak za pomocą og tagów mam powiedzieć FB.ui, który tag do jakiego resource'a?

export function bindFacebookShareEvent() {
  $fbShareButton.click((e) => {
    const config = $.extend({}, $(e.target).data(), {method: 'feed'});

    FB.ui(config, function (response) {
      if (response && response.post_id) {
        rewardForSharing(config);
      }
    });
  });
}