Mój pierwszy kalkulator

0

Witam, w celu zapoznania i poćwiczenia trochę Javy zabrałem się za stworzenie kalkulatora, ale utknąłem i nie wiem jak teraz sprawić żeby działało :D. Mam ramkę i wszystkie potrzebne guziki na swoich miejscach, pole tekstowe też jest, jedyne co mi brakuje to wykonywanie akcji po wciśnięciu guzika :/. Przejrzałem sporo tutoriali i gotowych kalkulatorów ale nie potrafię sobie z tym poradzić, może jestem ułomny, ale potrzebuje pomocy :).

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;

public class moje implements ActionListener{
	JFrame f;
	JButton b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b0,bd,bo,bdz,bm,bp,bpi,bw,C;
	JTextField p;
	public static void main(String[] args)
	{
		moje kalkulator = new moje();
		kalkulator.Kamehame();
	}	
	public void Kamehame(){
		
		//Dodawanie obiektów
		f=new JFrame("Kalkulator");
		p=new JTextField(" ");
		b1=new JButton("1");
		b2=new JButton("2");
		b3=new JButton("3");
		b4=new JButton("4");
		b5=new JButton("5");
		b6=new JButton("6");
		b7=new JButton("7");
		b8=new JButton("8");
		b9=new JButton("9");
		b0=new JButton("0");
		bd=new JButton("+");
		bo=new JButton("-");
		bdz=new JButton("/");
		bm=new JButton("*");
		bp=new JButton("^");
		bpi=new JButton("\u221a");
		bw=new JButton("=");
		C=new JButton("C");
		
		//Ustawienia okna
		f.setLayout(null);
		f.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
	  f.setVisible(true);
	  f.setBounds( 70, 70, 275, 440);
	  f.setTitle( "Kalkulator" );
		f.add(b1);
		f.add(b2);
		f.add(b3);
		f.add(b4);
		f.add(b5);
		f.add(b6);
		f.add(b7);
		f.add(b8);
		f.add(b9);
		f.add(b0);
		f.add(bd);
		f.add(bo);
		f.add(bdz);
		f.add(bm);
		f.add(bp);
		f.add(bpi);
		f.add(bw);
		f.add(p);
		f.add(C);
		
		//Pozycje obiektów
		b1.setBounds(10, 70, 60, 60);
		b2.setBounds(70, 70, 60, 60);
		b3.setBounds(130, 70, 60, 60);
		b4.setBounds(10, 130, 60, 60);
		b5.setBounds(70, 130, 60, 60);
		b6.setBounds(130, 130, 60, 60);
		b7.setBounds(10, 190, 60, 60);
		b8.setBounds(70, 190, 60, 60);
		b9.setBounds(130, 190, 60, 60);
		b0.setBounds(10, 250, 60, 60);
		bd.setBounds(190, 70, 60, 60);
		bo.setBounds(190, 130, 60, 60);
		bm.setBounds(190, 190, 60, 60);
		bdz.setBounds(190, 250, 60, 60);
		bp.setBounds(130, 250, 60, 60);
		bpi.setBounds(70, 250, 60, 60);
		bw.setBounds(10, 310, 120, 60);
		C.setBounds(130, 310, 120, 60);
		
		p.setBounds(10, 10, 240, 60);
		
		b1.addActionListener(this);
		b2.addActionListener(this);
		b3.addActionListener(this);
		b4.addActionListener(this);
		b5.addActionListener(this);
		b6.addActionListener(this);
		b7.addActionListener(this);
		b8.addActionListener(this);
		b9.addActionListener(this);
		b0.addActionListener(this);
		bd.addActionListener(this);
		bo.addActionListener(this);
		bm.addActionListener(this);
		bdz.addActionListener(this);
		bp.addActionListener(this);
		bpi.addActionListener(this);
		bw.addActionListener(this);
		C.addActionListener(this);
		
		}
	public void actionPerformed(ActionEvent klik) {
		String cmd = klik.getActionCommand();
	  switch(cmd){
	  case "1":
	  	p.setText("1");
	  	break;
	  case "2":
	  	p.setText("2");
	  	break;
	  case "3":
	  	p.setText("3");
	  	break;
	  case "4":
	  	p.setText("4");
	  	break;
	  case "5":
	  	p.setText("5");
	  	break;
	  case "6":
	  	p.setText("6");
	  	break;
	  case "7":
	  	p.setText("7");
	  	break;
	  case "8":
	  	p.setText("8");
	  	break;
	  case "9":
	  	p.setText("9");
	  	break;
	  case "0":
	  	p.setText("0");
	  	break;
	  case "bd":
	  	break;
	  case "bo":
	  	break;
	  case "bdz":
	  	break;
	  case "bm":
	  	break;
	  case "bp":
	  	break;
	  case "bpi":
	  	break;
	  case "bw":
	  	break;
	  case "C":
	  	p.setText("");
	  }
	}
}

Sorka za nazwy ale nie miałem weny wymyślać jakiś wyszukanych określeń :).

2
 1. Zamień wszystkie instrukcje postaci
p.setText("5");

na

p.setText(p.getText()+"5");
 1. Dopisz do klasy dwa pola:
int value = 0;
String operator = "";
 1. Kliknięcie w "+" obsłuż tak:
case "+":
  value = Integer.parseInt(p.getText());
  p.setText("");
  operator = "+";
  break;
 1. Kliknięcie w "=" obsłuż tak:
case "=";
  int secondOperand = Integer.parseInt(p.getText());
  switch(operator)
  {
    case "+":
      value += secondOperand;
      operator = "";
      break;
    ...
  }
  p.setText(""+value);
0

Dziękuje bardzo za odpowiedź :D. Poprawiłem tak jak mówiłeś (nie wiem czy prawidłowo co prawda) i teraz wygląda to tak:

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;

public class moje implements ActionListener{
	
	int value = 0;
	String operator = "";

	JFrame f;
	JButton b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b0,bd,bo,bdz,bm,bp,bpi,bw,C;
	JTextField p;
	public static void main(String[] args)
	{
		moje kalkulator = new moje();
		kalkulator.Kamehame();
	}	
	public void Kamehame(){
		
		//Dodawanie obiektów
		f=new JFrame("Kalkulator");
		p=new JTextField(" ");
		b1=new JButton("1");
		b2=new JButton("2");
		b3=new JButton("3");
		b4=new JButton("4");
		b5=new JButton("5");
		b6=new JButton("6");
		b7=new JButton("7");
		b8=new JButton("8");
		b9=new JButton("9");
		b0=new JButton("0");
		bd=new JButton("+");
		bo=new JButton("-");
		bdz=new JButton("/");
		bm=new JButton("*");
		bp=new JButton("^");
		bpi=new JButton("\u221a");
		bw=new JButton("=");
		C=new JButton("C");
		
		//Ustawienia okna
		f.setLayout(null);
		f.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
	  f.setVisible(true);
	  f.setBounds( 70, 70, 275, 440);
	  f.setTitle( "Kalkulator" );
		f.add(b1);
		f.add(b2);
		f.add(b3);
		f.add(b4);
		f.add(b5);
		f.add(b6);
		f.add(b7);
		f.add(b8);
		f.add(b9);
		f.add(b0);
		f.add(bd);
		f.add(bo);
		f.add(bdz);
		f.add(bm);
		f.add(bp);
		f.add(bpi);
		f.add(bw);
		f.add(p);
		f.add(C);
		
		//Pozycje obiektów
		b1.setBounds(10, 70, 60, 60);
		b2.setBounds(70, 70, 60, 60);
		b3.setBounds(130, 70, 60, 60);
		b4.setBounds(10, 130, 60, 60);
		b5.setBounds(70, 130, 60, 60);
		b6.setBounds(130, 130, 60, 60);
		b7.setBounds(10, 190, 60, 60);
		b8.setBounds(70, 190, 60, 60);
		b9.setBounds(130, 190, 60, 60);
		b0.setBounds(10, 250, 60, 60);
		bd.setBounds(190, 70, 60, 60);
		bo.setBounds(190, 130, 60, 60);
		bm.setBounds(190, 190, 60, 60);
		bdz.setBounds(190, 250, 60, 60);
		bp.setBounds(130, 250, 60, 60);
		bpi.setBounds(70, 250, 60, 60);
		bw.setBounds(10, 310, 120, 60);
		C.setBounds(130, 310, 120, 60);
		
		p.setBounds(10, 10, 240, 60);
		
		b1.addActionListener(this);
		b2.addActionListener(this);
		b3.addActionListener(this);
		b4.addActionListener(this);
		b5.addActionListener(this);
		b6.addActionListener(this);
		b7.addActionListener(this);
		b8.addActionListener(this);
		b9.addActionListener(this);
		b0.addActionListener(this);
		bd.addActionListener(this);
		bo.addActionListener(this);
		bm.addActionListener(this);
		bdz.addActionListener(this);
		bp.addActionListener(this);
		bpi.addActionListener(this);
		bw.addActionListener(this);
		C.addActionListener(this);
		
		}
	public void actionPerformed(ActionEvent klik) {
		String cmd = klik.getActionCommand();
	  switch(cmd){
	  case "1":
	  	p.setText(p.getText()+"1");
	  	break;
	  case "2":
	  	p.setText(p.getText()+"2");
	  	break;
	  case "3":
	  	p.setText(p.getText()+"3");
	  	break;
	  case "4":
	  	p.setText(p.getText()+"4");
	  	break;
	  case "5":
	  	p.setText(p.getText()+"5");
	  	break;
	  case "6":
	  	p.setText(p.getText()+"6");
	  	break;
	  case "7":
	  	p.setText(p.getText()+"7");
	  	break;
	  case "8":
	  	p.setText(p.getText()+"8");
	  	break;
	  case "9":
	  	p.setText(p.getText()+"9");
	  	break;
	  case "0":
	  	p.setText(p.getText()+"0");
	  	break;
	  case "+":
	    value = Integer.parseInt(p.getText());
	    p.setText("");
	    operator = "+";
	  	break;
	  case "-":
	  	value = Integer.parseInt(p.getText());
	  	p.setText("");
	  	operator = "-";
	  	break;
	  case "/":
	  	value = Integer.parseInt(p.getText());
	  	p.setText("");
	  	operator = "/";
	  	break;
	  case "*":
	  	value = Integer.parseInt(p.getText());
	  	p.setText("");
	  	operator = "*";
	  	break;
	  case "^":
	  	value = Integer.parseInt(p.getText());
	  	p.setText("");
	  	operator = "^";
	  	break;
	  case "\u221a":
	  	value = Integer.parseInt(p.getText());
	  	p.setText("");
	  	operator = "\u221a";
	  	break;
	  case "=":
	  	int secondOperand = Integer.parseInt(p.getText());
	    switch(operator)
	    {
	      case "+":
	        value += secondOperand;
	        operator = "";
	        break;
	      case "-":
	      	value += secondOperand;
	      	operator = "";
	      	break;
	      case "/":
	      	value += secondOperand;
	      	operator = "";
	      	break;
	      case "*":
	      	value += secondOperand;
	      	operator = "";
	      	break;
	      case "^":
	      	value += secondOperand;
	      	operator = "";
	      	break;
	      case "\u221a":
	      	value += secondOperand;
	      	operator = "";
	      	break;
	    }
	    p.setText(""+value);
	  	break;
	  case "C":
	  	p.setText("");
	  }
	}
}

Jednakże po kliknięciu w jakikolwiek przycisk działania w konsoli wyskakuje to:

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NumberFormatException: For input string: " 1"
at java.lang.NumberFormatException.forInputString(Unknown Source)
at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source)
at java.lang.Integer.parseInt(Unknown Source)
at moje.actionPerformed(moje.java:147)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
I poza tym nic się nie dzieje :/.

1

Zmień

p=new JTextField(" ");

na p=new JTextField("");

albo wszystkie instrukcje postaci <code class="java">value = Integer.parseInt(p.getText());

na

value = Integer.parseInt(p.getText().trim());
0

Pomogła zmiana

p=new JTextField(" ");

na

p=new JTextField("");

wszystko działa jak należy dziękuje bardzo za pomoc :).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1