Potrzebuje pomocy z synchronizacja. W zadaniu 1.Watek ma wkladac towary do listy a 2.Watek zliczac ich wage. No i tu zaczyna sie problem wszystko pieknie dziala tylko nie wiem jak wyjsc z drugiego watku.
towary.txt moze byc roznej wielkosci.

Moje kody:

public class Towar {
  private int id;
  private int waga;

  public Towar(int id, int waga){
    this.id=id;
    this.waga=waga;
  }

  public int getWaga(){
    return waga;
  }
}
import java.util.ArrayList;

public class KontenerTowary {
  private ArrayList<Towar> towary;

  public KontenerTowary(){
    towary = new ArrayList<>();
  }

  public synchronized void putTowar(int id, int waga){
    towary.add(new Towar(id,waga));
    notify();

  }

  public synchronized int getTowary(int i){
      try {
        wait();
      } catch (InterruptedException e) {}
      notify();
      return towary.get(i).getWaga();
  }

  public int getSize(){
      return towary.size();
  }
}
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;
import java.util.StringTokenizer;

public class Watek1 extends Thread {
  private StringTokenizer tokeny;
  private KontenerTowary towary;

  public Watek1(KontenerTowary towary){
    this.towary=towary;
    tokeny = giveToken();
  }

  public void run(){
    int i = 0;
    while(tokeny.hasMoreTokens()){
      try{
        sleep(1);
      }catch (InterruptedException e) {}
      int id = Integer.parseInt(tokeny.nextToken());
      int waga = Integer.parseInt(tokeny.nextToken());
      towary.putTowar(id, waga);
      i++;
      if(i%200==0){
        System.out.println("utworzono "+i+" objektow");
      }  
    }
    System.out.println("----> koniec dodawania do kontenera");
  }

  public StringTokenizer giveToken(){
    String txt = "";
    File file = new File("C:\\Eclipse\\Workspace\\towary.txt");
    Scanner objekty;
    try {
      objekty = new Scanner(file);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.out.println("Nie ma pliku");
      objekty = null;
      System.exit(0);
    }
    while(objekty.hasNextLine())
      txt += objekty.nextLine()+"\n";

    return new StringTokenizer(txt);
  }
}
public class Watek2 extends Thread {
  private KontenerTowary towary;
  private int sumaWaga = 0;

  public Watek2(KontenerTowary towary) {
    this.towary = towary;
  }

  public void run() {
    int i = 0;
    int s = 1;
    while (i==towary.getSize()) {
    sumaWaga += towary.getTowary(i);
      if (s%100==0)
        System.out.println("Policzono wage "+s+" towarów");
      i++;
      s++;
    }
    System.out.println(sumaWaga);

  }

}

i klasa testujaca

public class Main {
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    KontenerTowary kt= new KontenerTowary();
    Thread watek1 = new Watek1(kt);
    Thread watek2 = new Watek2(kt);
    watek1.start();
    watek2.start();
  }
}

Prosze o pomoc termin nieublagalnie zbliza sie ku koncowi a ja nie moge sobie poradzic z (chyba) ostatnia rzecza