Odbiór danych z portu szeregowego

0

Cześć!

Mam taką klasę:

 
class Connection
  {
    SerialPort Port = new SerialPort();
    

    public void ConfigurePort( string name, int speed)
    {
      Port.PortName = name;
      Port.BaudRate = speed;
      Port.DataBits = 8;
      Port.Parity = Parity.None;
      Port.StopBits = StopBits.One;
      Port.Encoding = Encoding.BigEndianUnicode;
      Port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);
      
    }

    public void Write()
    {
      Port.Write("LIST");
    }

   
    public void OpenPort()
    {
      try
      {
      Port.Open();
      }
      catch(Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString(),"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
      }
      
    }

    public void ClosePort()
    {
      try
      {
        Port.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString(), "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

    public static void DataReceivedHandler( object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
    {
      SerialPort sp = (SerialPort)sender;
      string indata = sp.ReadExisting();
    }

  }

W głównym pliku robię tak:

 private void PM10_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      port.ConfigurePort("COM5", 115200);

      
    }

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      port.OpenPort();
      port.Write();
      port.ClosePort();
    }
 

Dlaczego "DataReceivedHandler" nie odpowiada?

0

a masz do tego portu podpięte coś co wysyła do niego dane i ma tą samą prędkość, parzystość, bity stopu i danych ustawione?

0

Wszystko jest dobrze. Na port wysyłane jest polecenie ale zdarzenie odbioru nie jest wywoływane. Dlaczego?

Gdy to samo napiszę w głównej pętli to wszystko od razu działa. Gdy podzielę na klasy to już nie...

0

jeśli zamykasz port zaraz o otwarciu i wysłaniu to czego się spodziewasz?

0

To jeden problem ale drugim było to

 Encoding.BigEndianUnicode; 

po zmianie na

 Encoding.Default; 

pojawiły się odpowiedzi z urządzenia.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1