Metoda zmienia mi pole w każdym obiekcie.

0

Cześć, mam klasę Kolejka:

 package procesy;

import java.util.*;

public class Kolejka {
  ArrayList<Proces> kolejka= new ArrayList<Proces>();
  public void dodajProces(Proces proces)
  {
    kolejka.add(proces);
  }
  public Proces getProces(int index)
  {
    return kolejka.get(index);
  }
  public boolean czyPusta()
  {
    return kolejka.isEmpty();
  }
  public void usunProces(int index)
  {
    kolejka.remove(index);
  }
  public void usunProces(Proces proces)
  {
    kolejka.remove(proces);
  }
  public void wyczyscKolejke()
  {
    kolejka.clear();
  }
  public void setProces(int index, Proces proces)
  {
    kolejka.set(index, proces);
  }
  public int dlugoscKolejki()
  {
    return kolejka.size();
  }
  public void wypiszProcesy()
  {
    for(int i=0; i<dlugoscKolejki(); i++)
    {
      System.out.println("Dlugosc zycia: "+getProces(i).getFaza()+" Moment przybycia: "
          +getProces(i).getMoment()+" Numer procesu: " +getProces(i).getNumer());
    }
  }
}

W niej przechowuję obiekty klasy Proces:

package procesy;

public class Proces {
  private int fazaProcesu;
  private int numer;
  private int momentZgloszenia;

  public Proces(int fazaProcesu, int numer, int momentZglosz)
  {
    this.fazaProcesu=fazaProcesu;
    this.numer=numer;
    this.momentZgloszenia=momentZglosz;
  }
  public void setFaza(int faza)
  {
    fazaProcesu=faza;
  }
  public int getFaza()
  {
    return fazaProcesu;
  }
  public int getNumer()
  {
    return numer;
  }
  public int getMoment()
  {
    return momentZgloszenia;
  }
}

Jak widać w klasie proces mam prywatne pole fazaProcesu. Wartość tego pola zmieniam metodą setFaza().
Teraz generuję sobie randomowo dwie listy typu Kolejka w której przechowuję obiekty klasy Proces. Robię to tak:

 int dlugosc = r.nextInt(max);
      int moment = r.nextInt(maxM);
      int numer=i;
      Proces pr = new Proces(dlugosc, numer, moment);
      kolejka1.dodajProces(pr);
      kolejka2.dodajProces(pr);

Dlaczego teraz kiedy wywołam setFaza()

 kolejka1.proces1.setFaza(x);

prywatne pole fazaProcesu zmienia mi się w jednej i drugiej kolejce? I jak to poprawić?

1

Bo do jednej i drugiej kolejki dodajesz ten same proces.

0

Aha czyli tworzę jeden proces a dostęp do niego przypisuję odpowiednim kolejkom? I dopóki nie zmieniam wartość w procesie mogę robić operacje na różnych kolejkach a kiedy coś zmienię to się chrzani tak?

2

Do obu kolejek dodałeś ten sam Proces

kolejka1.dodajProces(new Proces(dlugosc, numer, moment));
kolejka2.dodajProces(new Proces(dlugosc, numer, moment));
0
bogdans napisał(a):

Do obu kolejek dodałeś ten sam Proces

kolejka1.dodajProces(new Proces(dlugosc, numer, moment));
kolejka2.dodajProces(new Proces(dlugosc, numer, moment));

Dzięki wielkie, teraz działa tak jak powinno :)
Pozdrawiam!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0