Program obliczający deltę.

0

Witam otoż napisałem program obliczający pierwiastki równania kwadratowego. Program działał gdyż napisałem go instrukcja if, niestety muszę jednak zawrzeć jakaś pętlę więc stwierdziłem że zastosuję pętle for i program działa, ale ciągle wyświetla wynik.
próbowałem napisać zamiast printf dać return który zwróci mi printf ale wtedy wychodzi błędny wynik co polecacie zmienić?
załączam kod

 
#include<stdio.h>													
#include<stdlib.h>													
#include<math.h>													

main()
{
	puts("Program obliczajacy pierwiastki rownania kwadratowego");  
	int A,B,C;														
	double delta,x1,x2,x0;											
	printf("Wprowadz A:");
	scanf("%d",&A);
	printf("\nWprowadz B:");
	scanf("%d",&B);
	printf("\nWprowadz C:");
	scanf("%d",&C);
	delta=(B*B)-4*A*C;												
		
		
			
	
	for (A>0; delta==0; x0=-B/2*A)										
{	
printf("x0=%5.3f\n",x0);
	}

		if(delta>0)												
	{
	
	x1=(-B-sqrt(delta))/(2*A);									
	x2=(-B+sqrt(delta))/(2*A);									
	printf("x1=%5.3f\n",x1);										
	printf("x2=%5.3f\n",x2);										
}

	else														
	{
	printf("Brak Rozwiazan");									
	}

	return(0);
	}
1

Poczytać pierwsze parę stron byle kursu i naprawić to twoje pastwienie się nad kodem.

1

Bez sensu ten kod, kończysz main() przed pierwszym ifem?

2
gm7887 napisał(a):
 
	
	for (A>0; delta==0; x0=-B/2*A)										
{	
printf("x0=%5.3f\n",x0);
	}

Poczytaj o pętli For. I czym sie różni FOR od IF. :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1