Połączenie z bazą danych

0

Koledzy jaka jest przyczyna tego że nie mogę równocześnie połączyć sie z bazą danych z poziomu aplikacji i konsoli H2.
Jezeli mam wystartowaną aplikację Spring boot w IntelliJ przy próbie zalogowania do bazy prze konsolę dostaję:
Przechwytywanie.PNG

Natomiast jezeli w pierwszej kolejności otwieram konsolę a pozniej odpalam apke dostaje:

org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Baza danych może być już otwarta: null
Database may be already in use: null. Possible solutions: close all other connection(s); use the server mode [90020-190]
	at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:345) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:168) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.mvstore.db.MVTableEngine$Store.convertIllegalStateException(MVTableEngine.java:187) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.mvstore.db.MVTableEngine$Store.open(MVTableEngine.java:167) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.mvstore.db.MVTableEngine.init(MVTableEngine.java:99) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.engine.Database.getPageStore(Database.java:2450) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.engine.Database.open(Database.java:672) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.engine.Database.openDatabase(Database.java:269) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.engine.Database.<init>(Database.java:263) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.engine.Engine.openSession(Engine.java:65) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.engine.Engine.openSession(Engine.java:175) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.engine.Engine.createSessionAndValidate(Engine.java:153) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.engine.Engine.createSession(Engine.java:136) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.engine.Engine.createSession(Engine.java:28) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.engine.SessionRemote.connectEmbeddedOrServer(SessionRemote.java:349) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.jdbc.JdbcConnection.<init>(JdbcConnection.java:107) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.jdbc.JdbcConnection.<init>(JdbcConnection.java:91) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.Driver.connect(Driver.java:72) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.PooledConnection.connectUsingDriver(PooledConnection.java:307) ~[tomcat-jdbc-8.0.30.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.PooledConnection.connect(PooledConnection.java:200) ~[tomcat-jdbc-8.0.30.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.createConnection(ConnectionPool.java:708) [tomcat-jdbc-8.0.30.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.borrowConnection(ConnectionPool.java:642) [tomcat-jdbc-8.0.30.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.init(ConnectionPool.java:464) [tomcat-jdbc-8.0.30.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.ConnectionPool.<init>(ConnectionPool.java:141) [tomcat-jdbc-8.0.30.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.pCreatePool(DataSourceProxy.java:115) [tomcat-jdbc-8.0.30.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.createPool(DataSourceProxy.java:102) [tomcat-jdbc-8.0.30.jar:na]
	at org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceProxy.getConnection(DataSourceProxy.java:126) [tomcat-jdbc-8.0.30.jar:na]
	at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DatasourceConnectionProviderImpl.getConnection(DatasourceConnectionProviderImpl.java:139) [hibernate-core-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl$ConnectionProviderJdbcConnectionAccess.obtainConnection(JdbcServicesImpl.java:279) [hibernate-core-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.configure(JdbcServicesImpl.java:124) [hibernate-core-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:111) [hibernate-core-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:234) [hibernate-core-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:206) [hibernate-core-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.cfg.Configuration.buildTypeRegistrations(Configuration.java:1887) [hibernate-core-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1845) [hibernate-core-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl$4.perform(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:857) [hibernate-entitymanager-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl$4.perform(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:850) [hibernate-entitymanager-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.boot.registry.classloading.internal.ClassLoaderServiceImpl.withTccl(ClassLoaderServiceImpl.java:425) [hibernate-core-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.hibernate.jpa.boot.internal.EntityManagerFactoryBuilderImpl.build(EntityManagerFactoryBuilderImpl.java:849) [hibernate-entitymanager-4.3.11.Final.jar:4.3.11.Final]
	at org.springframework.orm.jpa.vendor.SpringHibernateJpaPersistenceProvider.createContainerEntityManagerFactory(SpringHibernateJpaPersistenceProvider.java:60) [spring-orm-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean.createNativeEntityManagerFactory(LocalContainerEntityManagerFactoryBean.java:343) [spring-orm-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.afterPropertiesSet(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:318) [spring-orm-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1637) [spring-beans-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1574) [spring-beans-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:545) [spring-beans-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:482) [spring-beans-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306) [spring-beans-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230) [spring-beans-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302) [spring-beans-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) [spring-beans-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(AbstractApplicationContext.java:1054) [spring-context-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:829) [spring-context-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:538) [spring-context-4.2.4.RELEASE.jar:4.2.4.RELEASE]
	at org.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedWebApplicationContext.refresh(EmbeddedWebApplicationContext.java:118) [spring-boot-1.3.1.RELEASE.jar:1.3.1.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:764) [spring-boot-1.3.1.RELEASE.jar:1.3.1.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.doRun(SpringApplication.java:357) [spring-boot-1.3.1.RELEASE.jar:1.3.1.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:305) [spring-boot-1.3.1.RELEASE.jar:1.3.1.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1124) [spring-boot-1.3.1.RELEASE.jar:1.3.1.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1113) [spring-boot-1.3.1.RELEASE.jar:1.3.1.RELEASE]
	at pl.cms.CarManagerSystemApplication.main(CarManagerSystemApplication.java:16) [classes/:na]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_25]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_25]
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_25]
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:483) ~[na:1.8.0_25]
	at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:144) [idea_rt.jar:na]
Caused by: java.lang.IllegalStateException: The file is locked: nio:C:/Users/Pawel/test.mv.db [1.4.190/7]
	at org.h2.mvstore.DataUtils.newIllegalStateException(DataUtils.java:773) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.mvstore.FileStore.open(FileStore.java:172) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.mvstore.MVStore.<init>(MVStore.java:342) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.mvstore.MVStore$Builder.open(MVStore.java:2888) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	at org.h2.mvstore.db.MVTableEngine$Store.open(MVTableEngine.java:154) ~[h2-1.4.190.jar:1.4.190]
	... 61 common frames omitted

 

W jaki sposób można ustawić wiecej połączej do bazy niż jedno ?

2

H2 tak jak i podobne bazy plikowe nie wspierają wielodostępu.

1

Nie do końca tak jak pisze @Shalom. By mieć możliwość równoczesnego połączenia się do bazy h2 z różnych aplikacji musisz ją uruchomić jako niezależny serwer. http://www.h2database.com/html/tutorial.html#using_server

Do takiej bazy możesz się podłączyć zarówno ze Springa jak i z IntelliJ

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1