Cześć.
Może mi ktoś powiedzieć dlaczego ten kod nie działa:

/*GR-SAKURA Sketch Template Version: E2.00h*/

#include <Arduino.h>

void setup(){

  pinMode(PIN_LED1, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED0, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); // for USB CDC

}

void loop(){

  if(digitalRead(PIN_SW) == 1){
    Serial.println("Hello Im SAKURA");
    digitalWrite(PIN_LED0, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(PIN_LED0, LOW);
    delay(200);
  } else {
    Serial.println("It's fun to make with everyone");
    digitalWrite(PIN_LED1, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(PIN_LED1, LOW);
    delay(200);
  }

} 

kod ma być odpalany na sakura board a kompilacja jest przeprowadzana w podstawowy środowisku dev c++