Chcę wprowadzić różne efekty do nabojów typu podpalenie,trucizna itp.
Mam klasę weapon:

#pragma once

#include "Item.hpp"

class Weapon : public Item
{
public:
  Weapon(std::string data,TextureManager &textureManager);
  void update(sf::Time dt);
  void useItem(Statistic &statistic);

private:
  int speed;
  int damage,currentDamage;
  bool collision;
  float criticalAttack;

  sf::Vector2i bRect,bTileSize;

  sf::Clock game_clock;
  sf::Time shot_delay;
  sf::Time last_fire_timestamp;
};

ona tworzy obiekty pocisków podczas użycia:

  statistic.bullet.emplace_back(new NormalBullet(statistic.playerPosition,statistic.mousePosition, speed, currentDamage, collision,
                          bRect, bTileSize,effectData,textureManager));
#pragma once

#include <SFML\Graphics.hpp>
#include "TextureManager.hpp"

#define _USE_MATH_DEFINES
#include <math.h>

class Bullet : public sf::Drawable
{
public:
  Bullet();

  virtual void update(sf::Time dt);
  void draw(sf::RenderTarget& target, sf::RenderStates states) const;

  void setIsActive(bool isActive);
  bool getIsActive();
  bool getCollision();

  sf::FloatRect getGlobalBounds();
  int getDamage();
protected:
  int setItems(std::string &item);

  sf::Sprite sprite;

  int damage;
  int speed;
  bool collision;
  sf::Vector2f direction;
  float angle;

  bool isActive;
};

I chcę właśnie stworzyć te różne efekty, podpalenie,trucizna itd.
Chcę stworzyć klasę główną Effects, i różne dziedziczące od niej, ale np. będzie taki rodzaj efektu że co kilka sekund będzie odbierać ileś tam HP ogniem/trucizną, albo pocisk co stunuje gracza itd. Zatem konstruktor będzie przyjmował różne parametry.

Nie wiem czy zrobić jakąś strukturę z parametrami typu type,damage,chance itd. i potem te strukturę wypełniać w weapon, przekazywać do bullet, a za jej pomocą tworzyć efekt na przeciwniku. Macie jakieś pomysły?