Konwersja ze XML-string do obiektu java

Jestem czosnek
2015-11-16 21:16
Jestem czosnek
0

Witam,

Przeglądnąłem internety w zdłuż i wszerz i nie mogę rozwiązać mojego problemu dot. poniższego wyjątku :

Exception in thread "main" javax.xml.bind.UnmarshalException: unexpected element (uri:"", local:"upload"). Expected elements are (none)

Będe zobowiązany za każdą pomoc.

Klasa upload.java:

package classes;

import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement(name="upload")
public class Upload {

  @XmlElement(name="token")
  private String token;
//  private String filename;
//  private String description;
//  private String contentType;

  public String getToken() {
    return token;
  }

  public void setToken(String token) {
    this.token = token;
  }

//  public String getFilename() {
//    return filename;
//  }
//
//  public void setFilename(String filename) {
//    this.filename = filename;
//  }
//
//  public String getDescription() {
//    return description;
//  }
//
//  public void setDescription(String description) {
//    this.description = description;
//  }
//
//  public String getContentType() {
//    return contentType;
//  }
//
//  public void setContentType(String contentType) {
//    this.contentType = contentType;
//  }
}

Test.java:

package classes;

import java.io.StringReader;

import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Unmarshaller;

public class Test {

  public static void main(String[] args) throws JAXBException {
    String xml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><upload><token>24.33ba3561b08fbaf554c9dd6db0d615fa</token></upload>";
    Upload upload = convertXmlToObject(xml, Upload.class);
  }

  public static <T>T convertXmlToObject(String xml, Class<T> obj) throws JAXBException {
    JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(obj.getClass());
    Unmarshaller jaxbUnmarshaller = jaxbContext.createUnmarshaller();
    StringReader reader = new StringReader(xml);
    T customer = (T) jaxbUnmarshaller.unmarshal(reader);
    return customer;
  }

}

Pozostało 580 znaków

2015-11-16 21:27
Moderator

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 22 minuty temu

0

Wygeneruj sobie plik XML za pomocą jaxb z tej klasy i porównaj z tym co chcesz wczytac. Zapewne to problem z jakimś namespace czy coś.


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

Jestem czosnek
2015-11-16 21:50
Jestem czosnek
0

DAlej ten sam Błąd.
Po małej poprawce, która dopiero została znaleziona po próbie wygenerowania xml z objectu Upload

Upload.java:

package classes;

import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement(name="upload")
public class Upload {

  private String token;

  @XmlElement(name="token")
  public String getToken() {
    return token;
  }

  public void setToken(String token) {
    this.token = token;
  }
}

Test.java:

package classes;

import java.io.StringReader;
import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Marshaller;
import javax.xml.bind.Unmarshaller;

public class Test {

  public static void main(String[] args) throws JAXBException {
    String xml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"yes\"?><upload><token>24.33ba3561b08fbaf554c9dd6db0d615fa</token></upload>";
    Upload upload = convertXmlToObject(xml, Upload.class);

//   Upload up = new Upload();
//   up.setToken("24.33ba3561b08fbaf554c9dd6db0d615fa");
//   convertObjectToXml(up);
  }

  public static void convertObjectToXml(Upload upload) throws JAXBException {
    JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(Upload.class);
    Marshaller jaxbMarshaller = jaxbContext.createMarshaller();
    //for pretty-print XML in JAXB
    jaxbMarshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, Boolean.TRUE);
    jaxbMarshaller.marshal(upload, System.out);
  }

  public static <T>T convertXmlToObject(String xml, Class<T> obj) throws JAXBException {
    JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(obj.getClass());
    Unmarshaller jaxbUnmarshaller = jaxbContext.createUnmarshaller();
    StringReader reader = new StringReader(xml);
    T customer = (T) jaxbUnmarshaller.unmarshal(reader);
    return customer;
  }

}

Pozostało 580 znaków

2015-11-16 22:01
Moderator

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 22 minuty temu

0

A jak zapiszesz plik serializując obiekt przez jaxb a potem spróbujesz go wczytać? Bo to musi działać chyba że masz coś źle w tym kodzie ;]


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

Jestem czosnek
2015-11-16 22:14
Jestem czosnek
0

Porble był w linijce JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(obj.getClass());

Próbowałem jakby uzyskać "Klase z klasy".

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0